پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت

دریافت پکیج پرسشنامه درآمدهای مالیاتی دولت (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۱۵ گویه دارد و هدف آن بررسی وضعیت درآمدهای مالیاتی و اثربخشی اخذ درآمد مالیاتی ادارات دولتی می باشد. (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: (word) تعداد صفحات: ۴ تعداد گویه: ۱۵ تفسیر و نمره گذاری: دارد پایایی و روایی: دارد منبع: دارد گارانتی: دارد

پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن

دریافت پکیج پرسشنامه ارزیابی میزان نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) این پرسشنامه ۲۰ گویه دارد و هدف آن ارزیابی نیاز سازمان به کارت امتیازی متوازن است. (توضیحات کامل در داخل فایل) نوع فایل: (word) تعداد صفحات: ۴ تعداد گویه: ۲۰ تفسیر و نمره گذاری: دارد پایایی و روایی: دارد

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران 1999

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران 1999

پرسشنامه استاندارد  سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران 1999

پرسشنامه استاندارد سنجش استرس ناباروری نیوتن و همکاران ۱۹۹۹ The fertility problem inventory newton 1999 پرسشنامه سنجش استرس ناباروری توسط نیوتن و همکاران (۱۹۹۹) به منظور سنجش استرس ناباروری طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۴۶ سوال و شامل ۵ مولفه نگرانی­های اجتماعی، نگرانی­های جنسی، نگرانی­های ارتباطی، سبک زندگی بدون فرزند و نیاز به والد بودن می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (وقتی در مورد بچه‌ها از من سوال می‌شود، ناراحت نمی‌شوم.) به سنجش استرس ناباروری می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سنجش استرس ناباروری روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی

پرسشنامه استاندارد بازاریابی(طهماسبی زاده، 1392).

پرسشنامه استاندارد بازاریابی(طهماسبی زاده، 1392).

پرسشنامه استاندارد بازاریابی(طهماسبی زاده، 1392).

پرسشنامه استاندارد بازاریابی(طهماسبی زاده، 1392) داری 5 صفحه وقابل ویرایش وبا فرمت ورد بازاریابی: بازاریابی یک فرایند اجتماعی- مدیریتی است که به وسیله‌ی آن، افراد و گروهها، نیازها و خواسته‌های خود را از طریق تولید، عرضه و مبادله‌ی کالاهای مفید با دیگران، تأمین می‌کنند (کاتلر، 1384؛ به نقل از طهماسبی، 1392). تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه در این تحقیق متغیر بازاریابی، توسط پرسشنامه استاندارد مبتنی بر مدل تای توی هین (2006: 106) در چهار بعد اعتماد، تعهد، تضمین و مدیریت ارتباط با مشتری سنجیده شده است. پرسشنامه دارای فهرست زیر می باشد تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه تحلیل بر اساس مولفه های پرسشنامه •

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی

پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۱۹۸۸) ۲۸ سوالی Psychological Well-being Questionnaire 28 items پرسشنامه بهزیستی روانشناختی در سال (۱۹۸۸) توسط ریف برای سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۲۸ سوال و ۶ مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟) به سنجش بهزیستی روانشناختی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه بهزیستی روانشناختی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر

پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه

پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه

پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه

پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه پرسشنامه استاندارد رفتار کارآفرینانه که شامل ۱۲ گویه و چهار مولفه (توانایی کاهش کاغذبازی ،گرایش به تغییر کارکنان ،چشم انداز استراتژیک کارکنان،بافت حمایتی ) می باشد . تعریف مفهومی متغییر پرسشنامه رفتار کارافرینانه در یک سازمان موجود«« مجموعه ای از فعالیت ها و اقدامات را در بر می گیرد که توسط افراد در سطوح مختلف انجام شده است و ترکیب تازه ای از منابع را برای شناخت و پی گیری فرصت ها به کار می گیرد(منبع داخل فایل ) . تعریف عملیاتی متغییر پرسشنامه در این پژوهش منظور از رفتار کار افرینانه نمره­ای است که کارکنان به سوالات ۱۲ گویه ای پرسشنامه رفتار کارافرینانه می دهند.

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (2007)

پرسشنامه استاندارد سرمایه روانشناختی لوتانز (۲۰۰۷) پرسشنامه سرمایه روانشناختی، لوتانز (۲۰۰۷) طراحی شده است. این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال و ۴ مؤلفه امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (با اعتماد یک مساله طولانی را بررسی می کنم تا یک راه حل بیابم.) به سنجش سرمایه روانشناختی می پردازد. روایی و پایایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی روایی ابزار جمع آوری داده اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). روایی پرسشنامه سرمایه روانشناختی

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختي وتن و کمرون ( کیهان فر

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختي وتن و کمرون ( کیهان فر

پرسشنامه سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختي  وتن و کمرون ( کیهان فر

دریافت پکیج پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی وتن و کمرون ( کیهان فر، ۱۳۹۳) (شامل پرسشنامه استاندارد،امتیازبندی،تفسیر و روایی – پایایی پرسشنامه) معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد سنجش عوامل موثر بر توانمندسازی روان‌شناختی وتن و کمرون ( کیهان فر، ۱۳۹۳)شامل۳۵ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) روایی اعتبار یا روایی

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000

پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی (گاواردیا، دسی و ریان،2000

معرفی پرسشنامه پرسشنامه استاندارد نیازهای پایه ای روان شناختی شامل ۲۱ سوال است. پایایی قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه گیری هر آنچه اندازه می گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد( سرمد و همکاران،۱۳۹۰). پایایی این پرسشنامه با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ…… ( پایایی درون فایل) روایی اعتبار یا روایی با این مسئله سر و کار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می گیرد که ما فکر می کنیم( سرمد و همکاران،۱۳۹۰).( روایی درون فایل)

پرسشنامه اعتیاد (APS)

پرسشنامه اعتیاد (APS)

پرسشنامه اعتیاد (APS)

دریافت پرسشنامه ( آزمون) اعتیاد از سایت مادسیج ابزارجمع آوری اطلاعات در این پژوهش، پرسش نامه است.این پرسش نامه از ۳ خرده مقیاس APS (آمادگی اعتیاد) ، AAS (اعتراف به اعتیاد) . MAC.R(الکلیسم)، که از پرسشنامه چند وجهی مینه سوتا(MMPI-2) استخراج شده، تشکیل شده است. مقیاس APS(آمادگی اعتیاد): این مقیاس آمادگی اعتیاد را می سنجد که به عنوان شاخصی از عوامل شخصیتی همبسته اختلالهای اعتیادی توسط وید،بوچر، بن پورات و مک کنا(۱۹۹۲) ساخته شده است.این مقیاس شامل ۳۹ سئوال است(منبع داخل فایل). مقیاس AAS(اعتراف به اعتیاد) : این مقیاس، پذیرش یا اعتراف به اعتیاد می سنجد. AAS، توسط وید (۱۹۹۲)، برای اندازه گیری تمایل پذیرش مشکلات مرتبط به الکل یا داروها ساخته شده است، این مقیاس شامل ۱۳ سوال است (منبع داخل فایل).