دانلود پاورپوینت مهمان شهرما درس 7 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت مهمان شهرما درس 7 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-مهمان-شهرما-درس-7-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت مهمان شهرما درس 7 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت مهمان شهرما درس 7 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-مدرسه-هوشمند-درس-17-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت مدرسه هوشمند درس 17 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-پرسشگری-درس-16-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت پرسشگری درس 16 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-شیر-و-موش-درس-15-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت شیر و موش درس 15 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-ادب-از-که-آموختی-درس-14-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت ادب از که آموختی درس 14 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت لطف حق درس 13 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت لطف حق درس 13 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-لطف-حق-درس-13-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت لطف حق درس 13 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20


شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت لطف حق درس 13 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت اتفاق ساده درس 12 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت اتفاق ساده درس 12 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-اتفاق-ساده-درس-12-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت اتفاق ساده درس 12 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت اتفاق ساده درس 12 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت فرمانده دل ها درس 11 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت فرمانده دل ها درس 11 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-فرمانده-دل-ها-درس-11-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت فرمانده دل ها درس 11 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت فرمانده دل ها درس 11 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت باغچه اطفال درس 10 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت باغچه اطفال درس 10 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-باغچه-اطفال-درس-10-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت باغچه اطفال درس 10 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت باغچه اطفال درس 10 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش چهارم

دانلود پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش چهارم

دانلود-پاورپوینت-آرش-کمانگیر-درس-6-نگارش-چهارم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش پایه چهارم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23

شامل:
بخش املا و دانش زباني همراه با جواب
بخش املا همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت آرش کمانگیر درس 6 نگارش پایه چهارم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل