پاورپوینت درس 1 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان دسته گلی از آسمان

پاورپوینت درس 1 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان دسته گلی از آسمان

پاورپوینت-درس-1-هدیه-های-آسمان-پایه-پنجم-دبستان-دسته-گلی-از-آسمان

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دسته گلی از آسمان درس 1 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 19


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دسته گلی از آسمان درس 1 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 11 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان سرو سربلند سامرا

پاورپوینت درس 11 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان سرو سربلند سامرا

پاورپوینت-درس-11-هدیه-های-آسمان-پایه-پنجم-دبستان-سرو-سربلند-سامرا
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت سرو سربلند سامرا درس 11 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 19


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سرو سربلند سامرا درس 11 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت اینها و آنها درس هفدهم هدیه های آسمان پنجم دبستان

پاورپوینت اینها و آنها درس هفدهم هدیه های آسمان پنجم دبستان

پاورپوینت-اینها-و-آنها-درس-هفدهم-هدیه-های-آسمان-پنجم-دبستان
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت اینها و آنها درس 17 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت اینها و آنها درس 17 هدیه های آسمان پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کار و تلاش درس 17 نگارش پنجم دبستان

دانلود پاورپوینت کار و تلاش درس 17 نگارش پنجم دبستان

دانلود-پاورپوینت-کار-و-تلاش-درس-17-نگارش-پنجم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کار و تلاش درس 17 نگارش پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

شامل:
بخش املا و واژه آموزی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت کار و تلاش درس 17 نگارش پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت وقتی بوعلی کودک بود درس 16 نگارش پنجم

دانلود پاورپوینت وقتی بوعلی کودک بود درس 16 نگارش پنجم

دانلود-پاورپوینت-وقتی-بوعلی-کودک-بود-درس-16-نگارش-پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت وقتی بوعلی کودک بود درس 16 نگارش پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 17

شامل:
بخش املا و دانش زبانی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت وقتی بوعلی کودک بود درس 16 نگارش پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت کاجستان درس 15 نگارش پنجم

دانلود پاورپوینت کاجستان درس 15 نگارش پنجم

دانلود-پاورپوینت-کاجستان-درس-15-نگارش-پنجم
عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کاجستان درس 15 نگارش پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

شامل:
بخش املا و واژه آموزی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت کاجستان درس 15 نگارش پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت شجاعت درس 14 نگارش پنجم

دانلود پاورپوینت شجاعت درس 14 نگارش پنجم

دانلود-پاورپوینت-شجاعت-درس-14-نگارش-پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت شجاعت درس 14 نگارش پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 18

شامل:
بخش املا و دانش زبانی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت شجاعت درس 14 نگارش پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت روزی که باران می بارید درس 13 نگارش پنجم

دانلود پاورپوینت روزی که باران می بارید درس 13 نگارش پنجم

دانلود-پاورپوینت-روزی-که-باران-می-بارید-درس-13-نگارش-پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت روزی که باران می بارید درس 13 نگارش پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20


شامل:
بخش املا و واژه آموزی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت روزی که باران می بارید درس 13 نگارش پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت نقش خردمندان درس 11 نگارش پنجم

دانلود پاورپوینت نقش خردمندان درس 11 نگارش پنجم

دانلود-پاورپوینت-نقش-خردمندان-درس-11-نگارش-پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نقش خردمندان درس 11 نگارش پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 18


شامل:
بخش املا و دانش زبانی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت نقش خردمندان درس 11 نگارش پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت نام نیکو درس 10 نگارش پنجم

دانلود پاورپوینت نام نیکو درس 10 نگارش پنجم

دانلود-پاورپوینت-نام-نیکو-درس-10-نگارش-پنجم

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نام نیکو درس 10 نگارش پایه پنجم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 19

شامل:
بخش املا و دانش زبانی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش درک متن همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت نام نیکو درس 10 نگارش پایه پنجم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل