پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هفتم جبر و معادله

پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هفتم جبر و معادله

پاورپوینت-فصل-سوم-ریاضی-پایه-هفتم-جبر-و-معادلهپاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هفتم – جبر و معادله
تعداد اسلاید : 68

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس اول ( قسمت اول ) عربی و زبان قرآن پایه هفتم – قيمَةُ الْعِلْمِ

پاورپوینت درس اول ( قسمت اول ) عربی و زبان قرآن پایه هفتم – قيمَةُ الْعِلْمِ

پاورپوینت-درس-اول-(-قسمت-اول-)-عربی-و-زبان-قرآن-پایه-هفتم--قيمَةُ-الْعِلْمِپاورپوینت درس اول ( قسمت اول ) عربی و زبان قران پایه هفتم دوره اول متوسطه – قيمَةُ الْعِلْمِ

تعداد اسلاید : 33


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی به همراه معنی متن و حل تمرین های کتاب

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس سیزدهم پیامهای آسمان پایه هفتم – بر بال فرشتگان

پاورپوینت درس سیزدهم پیامهای آسمان پایه هفتم – بر بال فرشتگان

پاورپوینت-درس-سیزدهم-پیامهای-آسمان-پایه-هفتم--بر-بال-فرشتگانپاورپوینت درس سیزدهم پیامهای آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه – بر بال فرشتگان
تعداد اسلاید : 11


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس دوازدهم پیامهای آسمان پایه هفتم – نشان عزت

پاورپوینت درس دوازدهم پیامهای آسمان پایه هفتم – نشان عزت

پاورپوینت-درس-دوازدهم-پیامهای-آسمان-پایه-هفتم--نشان-عزتپاورپوینت درس دوازدهم پیامهای آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه – نشان عزت

تعداد اسلاید : 10

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس پانزدهم پیامهای آسمان پایه هفتم – مزدوران شیطان

پاورپوینت درس پانزدهم پیامهای آسمان پایه هفتم – مزدوران شیطان

پاورپوینت-درس-پانزدهم-پیامهای-آسمان-پایه-هفتم--مزدوران-شیطانپاورپوینت درس پانزدهم پیامهای آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه – مزدوران شیطان
تعداد اسلاید : 12

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هفتم

پاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هفتم

پاورپوینت-درس-اول-جلسه-یک-قرآن-پایه-هفتمپاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هفتم دوره اول متوسطه

تعداد اسلاید : 18

به همراه فایل صوتی روخوانی و ترجمه آیات درس

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس چهاردهم پیامهای آسمان پایه هفتم – کمال همنشین

پاورپوینت درس چهاردهم پیامهای آسمان پایه هفتم – کمال همنشین

پاورپوینت-درس-چهاردهم-پیامهای-آسمان-پایه-هفتم--کمال-همنشینپاورپوینت درس چهاردهم پیامهای آسمان پایه هفتم دوره اول متوسطه – کمال همنشین
تعداد اسلاید : 11


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس دوم ( قسمت اول) عربی و زبان قرآن پایه هفتم – جَواهِرُ الْکَلامِ

پاورپوینت درس دوم ( قسمت اول) عربی و زبان قرآن پایه هفتم – جَواهِرُ الْکَلامِ

پاورپوینت-درس-دوم-(-قسمت-اول)-عربی-و-زبان-قرآن-پایه-هفتم--جَواهِرُ-الْکَلامِپاورپوینت درس دوم ( قسمت اول ) عربی و زبان قران پایه هفتم دوره اول متوسطه – جَواهِرُ الْکَلامِ

تعداد اسلاید : 32

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی به همراه معنی متن و حل تمرین های کتاب

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس اول ( قسمت سوم ) عربی و زبان قرآن پایه هفتم – کَنْزُ الْکُنوزِ

پاورپوینت درس اول ( قسمت سوم ) عربی و زبان قرآن پایه هفتم – کَنْزُ الْکُنوزِ

پاورپوینت-درس-اول-(-قسمت-سوم-)-عربی-و-زبان-قرآن-پایه-هفتم--کَنْزُ-الْکُنوزِپاورپوینت درس اول ( قسمت سوم ) عربی و زبان قران پایه هفتم دوره اول متوسطه – کَنْزُ الْکُنوزِ

تعداد اسلاید : 35

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی به همراه معنی متن و حل تمرین های کتاب

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم – مصرف

پاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم – مصرف

پاورپوینت-درس-هشتم-مطالعات-اجتماعی-پایه-هفتم--مصرفپاورپوینت درس هشتم مطالعات اجتماعی پایه هفتم – مصرف
تعداد اسلاید : 45


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل