پاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه هشتم – آمرزنده پرده پوش

پاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه هشتم – آمرزنده پرده پوش

پاورپوینت-درس-دوم-پیامهای-آسمان-پایه-هشتم--آمرزنده-پرده-پوشپاورپوینت درس دوم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه – آمرزنده پرده پوش
تعداد اسلاید : 17


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس اول پیامهای آسمان پایه هشتم – آفرینش شگفت انگیز

پاورپوینت درس اول پیامهای آسمان پایه هشتم – آفرینش شگفت انگیز

پاورپوینت-درس-اول-پیامهای-آسمان-پایه-هشتم--آفرینش-شگفت-انگیزپاورپوینت درس اول پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه – آفرینش شگفت انگیز
تعداد اسلاید : 10

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه هشتم عددهای صحیح و گویا

پاورپوینت فصل اول ریاضی پایه هشتم عددهای صحیح و گویا

پاورپوینت-فصل-اول-ریاضی-پایه-هشتم-عددهای-صحیح-و-گویاپاورپوینت فصل اول ریاضی پایه هشتم- عددهای صحیح و گویا
تعداد اسلاید : 145


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس اول جلسه دوم قرآن پایه هشتم

پاورپوینت درس اول جلسه دوم قرآن پایه هشتم

پاورپوینت-درس-اول-جلسه-دوم-قرآن-پایه-هشتمپاورپوینت درس اول جلسه دوم قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه

تعداد اسلاید : 14

به همراه فایل صوتی روخوانی و ترجمه آیات درس

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هشتم

پاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هشتم

پاورپوینت-درس-اول-جلسه-یک-قرآن-پایه-هشتمپاورپوینت درس اول جلسه یک قرآن پایه هشتم دوره اول متوسطه

تعداد اسلاید : 13

به همراه فایل صوتی روخوانی و ترجمه آیات درس

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس چهارم پیامهای آسمان پایه هشتم – پیوند جاودان

پاورپوینت درس چهارم پیامهای آسمان پایه هشتم – پیوند جاودان

پاورپوینت-درس-چهارم-پیامهای-آسمان-پایه-هشتم--پیوند-جاودانپاورپوینت درس چهارم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه – پیوند جاودان
تعداد اسلاید : 9

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هشتم – همه چیز در دست تو

پاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هشتم – همه چیز در دست تو

پاورپوینت-درس-سوم-پیامهای-آسمان-پایه-هشتم--همه-چیز-در-دست-توپاورپوینت درس سوم پیامهای آسمان پایه هشتم دوره اول متوسطه – همه چیز در دست تو
تعداد اسلاید : 13

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چندضلعی ها

پاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم چندضلعی ها

پاورپوینت-فصل-سوم-ریاضی-پایه-هشتم-چندضلعی-هاپاورپوینت فصل سوم ریاضی پایه هشتم- چندضلعی ها
تعداد اسلاید : 116

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل

پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه هشتم عددهای اول

پاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه هشتم عددهای اول

پاورپوینت-فصل-دوم-ریاضی-پایه-هشتم-عددهای-اولپاورپوینت فصل دوم ریاضی پایه هشتم- عددهای اول
تعداد اسلاید : 51


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

حل و توضیح تمامی فعالیت های این فصل به طور کامل

بکارگیری تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

دانلود فایل