دانلود درس 1 هدیه های آسمان پایه ششم پاورپوینت یکتا

دانلود درس 1 هدیه های آسمان پایه ششم پاورپوینت یکتا

دانلود-درس-1-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-پاورپوینت-یکتا
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت یکتا درس 1 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 19

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت یکتا درس 1 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 17 هدیه های آسمان پایه ششم دانش آموز نمونه

پاورپوینت درس 17 هدیه های آسمان پایه ششم دانش آموز نمونه

پاورپوینت-درس-17-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-دانش-آموز-نمونه
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دانش آموز نمونه درس 17 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 16 هدیه های آسمان پایه ششم زيارت

پاورپوینت درس 16 هدیه های آسمان پایه ششم زيارت

پاورپوینت-درس-16-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-زيارت

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت زيارت درس 16 هدیه های آسمان پایه ششم


فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زيارت درس 16 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم حماسه آفرینان جاودان

پاورپوینت درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم حماسه آفرینان جاودان

پاورپوینت-درس-15-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-حماسه-آفرینان-جاودان
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 28

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت حماسه آفرینان جاودان درس 15 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم راز موفقيت

پاورپوینت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم راز موفقيت

پاورپوینت-درس-14-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-راز-موفقيت
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راز موفقيت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت راز موفقيت درس 14 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم عيد مسلمانان

پاورپوینت درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم عيد مسلمانان

پاورپوینت-درس-13-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-عيد-مسلمانان
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت عيد مسلمانان درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت عيد مسلمانان درس 13 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم سفرهای با برکت

پاورپوینت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم سفرهای با برکت

پاورپوینت-درس-12-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-سفرهای-با-برکت
عنوان پاورپوینت درسی: پاورپوینت سفرهای با برکت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت سفرهای با برکت درس 12 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان پایه ششم راه تندرستی

پاورپوینت درس یازدهم هدیه های آسمان پایه ششم راه تندرستی

پاورپوینت-درس-یازدهم-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-راه-تندرستی
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 26


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت راه تندرستی درس 11 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم آداب زندگی

پاورپوینت درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم آداب زندگی

پاورپوینت-درس-10-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-آداب-زندگی
عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت آداب زندگی درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت آداب زندگی درس 10 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم دوران غيبت

پاورپوینت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم دوران غيبت

پاورپوینت-درس-8-هدیه-های-آسمان-پایه-ششم-دوران-غيبت

عنوان پاورپوینت درسی: دانلود پاورپوینت دوران غيبت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دوران غيبت درس 8 هدیه های آسمان پایه ششم به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل