پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-پیراهن-بهشتی-درس-8-نگارش-سوم-دبستان
عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت پیراهن بهشتی درس 8 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-چشم-های-آسمان-درس-17-نگارش-سوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش فعالیت های تکلیمی همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت چشم های آسمان درس 17 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-اگر-جنگل-نباشد-درس-16-نگارش-سوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت اگر جنگل نباشد درس 16 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت دریا درس 15 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت دریا درس 15 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-دریا-درس-15-نگارش-سوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت دریا درس 15 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 23

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دریا درس 15 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت ایران آباد درس 14 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت ایران آباد درس 14 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-ایران-آباد-درس-14-نگارش-سوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ایران آباد درس 14 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش فعالیت های تکلیمی همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت ایران آباد درس 14 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت ایران عزیز درس 12 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت ایران عزیز درس 12 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-ایران-عزیز-درس-12-نگارش-سوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ایران عزیز درس 12 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 19

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت ایران عزیز درس 12 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-نویسنده-بزرگ-درس-11-نگارش-سوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 24

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش فعالیت های تکلیمی همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت نویسنده بزرگ درس 11 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت یار مهربان درس 10 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت یار مهربان درس 10 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-یار-مهربان-درس-10-نگارش-سوم-دبستان
عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت یار مهربان درس 10 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 20

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت یار مهربان درس 10 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت بوی نرگس درس 9 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت بوی نرگس درس 9 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-بوی-نرگس-درس-9-نگارش-سوم-دبستان
عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت بوی نرگس درس 9 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش فعالیت های تکلیمی همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت بوی نرگس درس 9 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت کار نیک درس 7 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت کار نیک درس 7 نگارش سوم دبستان

پاورپوینت-کار-نیک-درس-7-نگارش-سوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت کار نیک درس 7 نگارش پایه سوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 26

شامل:
بخش املا و واژه آموزي همراه با جواب
بخش املا، بیاموز و بگو همراه با جواب
بخش هنر و سرگرمی همراه با جواب
بخش نگارش همراه با جواب
بخش فعالیت های تکلیمی همراه با جواب

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت کار نیک درس 7 نگارش پایه سوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل