دانلود پاورپوینت دوستان ما درس 7 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت دوستان ما درس 7 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-دوستان-ما-درس-7-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت دوستان ما درس 7 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 25

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت دوستان ما درس 7 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

پاورپوینت مثل دانشمندان درس 17 نگارش دوم دبستان

پاورپوینت مثل دانشمندان درس 17 نگارش دوم دبستان

پاورپوینت-مثل-دانشمندان-درس-17-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت مثل دانشمندان درس 17 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت مثل دانشمندان درس 17 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت پرواز قطره درس 16 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت پرواز قطره درس 16 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-پرواز-قطره-درس-16-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پرواز قطره درس 16 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22


پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت پرواز قطره درس 16 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت نوروز درس 15 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت نوروز درس 15 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-نوروز-درس-15-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت نوروز درس 15 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه دانلود پاورپوینت نوروز درس 15 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت پرچم درس 14 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت پرچم درس 14 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-پرچم-درس-14-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت پرچم درس 14 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت پرچم درس 14 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت ایران زیبا درس 13 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت ایران زیبا درس 13 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-ایران-زیبا-درس-13-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت ایران زیبا درس 13 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت ایران زیبا درس 13 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت فردوسی درس 12 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت فردوسی درس 12 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-فردوسی-درس-12-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت فردوسی درس 12 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت فردوسی درس 12 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت هنرمند درس 10 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت هنرمند درس 10 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-هنرمند-درس-10-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت هنرمند درس 10 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 21

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت هنرمند درس 10 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت زیارت درس 9 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت زیارت درس 9 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-زیارت-درس-9-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت زیارت درس 9 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت زیارت درس 9 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

همچنین از همین سایت دانلود کنید:

دانلود پاورپوینت بخش یادآوری نگارش پایه دوم دبستان

دانلود پاورپوینت کتابخانه کلاس ما درس 1 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت مسجد محله ما درس 2 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت خرس کوچولو درس 3 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت مدرسه خرگوش ها درس 4 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت چوپان درست کار درس 5 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت کوشا و نوشا درس 6 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت دوستان ما درس 7 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت از همه مهربان تر درس 8 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت زیارت درس 9 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت هنرمند درس 10 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت فردوسی درس 12 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت ایران زیبا درس 13 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت پرچم درس 14 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت نوروز درس 15 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت پرواز قطره درس 16 نگارش پایه دوم دبستان
دانلود پاورپوینت مثل دانشمندان درس 17 نگارش پایه دوم دبستان

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت از همه مهربان تر درس 8 نگارش دوم دبستان

دانلود پاورپوینت از همه مهربان تر درس 8 نگارش دوم دبستان

دانلود-پاورپوینت-از-همه-مهربان-تر-درس-8-نگارش-دوم-دبستان

عنوان پاورپوینت درسی : دانلود پاورپوینت از همه مهربان تر درس 8 نگارش پایه دوم دبستان

فرمت: پاورپوینت ppt

تعداد اسلاید: 22

پاورپوینت قابل ویرایش با محیط حرفه ای

منطبق با آخرین تغییرات مطالب و رئوس کتاب درسی

بکارگریی تم، افکت ها، تصاویر و اشکال متحرک بسیار زیبا

با توجه بر اینکه پاورپوینت از همه مهربان تر درس 8 نگارش پایه دوم دبستان به طور حرفه ای تهیه شده و مطالب کتاب را بصورت جذاب پوشش میدهد شما دبیران گرامی با خیالی آسوده به تدریس و آموزش و دانش آموزان عزیز به مطالعه بهترخواهید پرداخت.

دانلود فایل