پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس شانزدهم فارسی هفتم

اگر چه آدم آهنی قصه ی ما در گوشه ای از سالن نمایشگاه ایستاده بود ولی همیشه جمعیت زیادی دورش جمع می شدند و تماشایش می کردند. آدم آهنی یکی از بهترین و جذاب ترین وسایل بود. بچه ها و بزرگترها چندین مرتبه به طرفش می آمدند و حرکات جالب بازوان آهنینش, سرجعبه مانندش و تنها چشم نارنجی رنگش را به دقت و با تعجب نگاه می کردند.

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفدهم فارسی هفتم

«دونا» معلم مدرسه ی کوچکی بود و دو سال تا باز نشستگی فرصت داشت. من هم به عنوان بازرس در کلاس ها شرکت می کردم وسعی داشتم در امر آموزش تسهیلاتی را فراهم آورم. آن روز به کلاس « دونا» رفتم و روی نیمکت ته کلاس نشستم, شاگردان , سخت مشغول پر کردن اوراقی بودند. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 37 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید این لینک امکان 3 بار دانلود در 3 روز آینده را دارد

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم

پاورپوینت درس سیزدهم فارسی هفتم

گاه وقتی به سجده می رفت حسن(ع) و حسین (ع) بر پشتش می نشستند و او چندان در سجده می ماند تا آنان پایین بیایند و گاهی به آرامی آنان را پایین می اورد و از سجده بر می خاست و هر دو را در بر میگرفت صورتشان را می بوسید. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید این لینک امکان 3 بار دانلود در 3 روز آینده را دارد

پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

پاورپوینت درس هفتم فارسی هفتم

به مرتّب کردن و به شکل عادی در آوردن نظم و نثر باز گردانی می گویند. بازگردانی یعنی امروزی کردن نظم و نثر کهن. تقویت التذاذ ادبی از خوانش شعر فارسی آشنایی با نمونه ای از شعر پروین اعتصامی آشنایی تقویت داشتن گوش پند نیوش آشنایی با جزء دیگر جمله به نام متمم آشنایی با بازگردانی نظم و نثر کهن آموزش مفاهیم اخلاقی با زبان شعر این فایل با فرمت

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل ششم علوم تجربی هفتم

آب مهم ترین عامل حیات است.همه موجودات زنده برای ادامه زندگی به آب نیاز دارند شستن دست ها ، مسواک زدن، وضوگرفتن، تهیه غذا و…. کشاورزی ، فعالیت صنعتی ، ساختمانی و… درهمه موارد ذکر شده به اهمیت آب در زندگی بیشتر پی می بریم این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش استs جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید این لینک امکان 3 بار دانلود در 3 روز آینده را دارد

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم

پاورپوینت فصل پنجم علوم تجربی هفتم

آهن در معادن به صورت سنگ معدن وجود دارد. سنگ معدن آهن از ترکیب اکسید های آهن تشکیل شده است. برای دست یابی به عنصر آهن باید با تغییر شیمیایی و صرف انرژی اکسیژن را از اکسید آهن جدا کنیم. برای این کار اکسید آهن را با کربن در کوره حرارت می دهند. این فایل به صورت پاورپوینت ارائه شده و در 34 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید این لینک امکان 3 بار دانلود در 3 روز آینده را دارد

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل ششم ریاضی هفتم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 39 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید این لینک امکان 3 بار دانلود در 3 روز آینده را دارد .

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

پاورپوینت فصل سوم ریاضی هفتم

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 35 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید این لینک امکان 3 بار دانلود در 3 روز آینده را دارد .

پاورپوینت پودمان خوراک کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان خوراک کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان خوراک کار و فنآوری هفتم

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و کاربرد مهارت هايی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و … ؛ آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع و مواد خوراکی (مواد خوراکی سالم و ناسالم، روش های نگه داری مواد خوراکی و … )؛ آشنایی با برخی مشاغل صنایع و مواد خوراکی؛ آماده کردن ناشتایی، ناهار یا شام و میان وعده؛ فرآوری و نگهداری برخی مواد خوراکی (ماست، کره، بسته بندی حبوبات و … ). این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 36 صفحه تنظیم

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم

پاورپوینت پودمان پوشاک کار و فنآوری هفتم

برخی از شایستگی هایی که در این پودمان به دست می آورید: آموزش و کاربرد مهارت هایی مانند انجام کارهای گروهی، تفکر انتقادی، پرسش گری و …؛ آشنایی با برخی از مفاهیم صنایع پوشاک (انواع دوخت دستی، ماشین دوخت، ترسیم الگو و …)؛ آشنایی با برخی مشاغل صنایع پوشاک؛ گزینش درست پوشاک شخصی. این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 46 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است. جهت دانلود از لینک ارائه شده استفاده نمائید این لینک امکان 3 بار دانلود در 3 روز آینده را دارد