استفاده از هوش های چند گانه

استفاده از هوش های چند گانه

استفاده از هوش های چند گانه

در محیط پویا، ناهمگون و همیشه در حال تغییر امروزی ، استفاده از تیم ها در اکثر محیط های سازمانی وارد ضرورت انکار ناپذیر می شود . • تنوع نیروی کار اشاره به نژاد، قومیت ، ملیت ،جنسیت و ایدئولوژی دارد. هم چنین تفاوت های فردی شامل سن ، زمینه آموزشی ، شیوه زندگی ، زمینه های کارکردی ، هوش های چند گانه وبعد های زیاد دیگر می شود . • حال با این همه گوناگونی چگونه در داخل تیم ها جهت به حداکثر رسانیدن عملکردها برای تحقق موفقیت آمیزهدف ها کار کنیم . افرادبا تفاوت های فردی به تیم ها می آ یند. که از آن جمله مرتبه های مختلف هوش های چند گانه که توسط

پاورپوینت هویت سازمانی (Organizational Identity)

پاورپوینت هویت سازمانی (Organizational Identity)

پاورپوینت هویت سازمانی (Organizational Identity)

ازدهه 1990 ”هویت“ به یکی از محورهای • پژوهش تبدیل شده و به نظر می رسد هریک از نخبگان(جامعه شناسان ، مردم شناسان، روانشناسان ، تاریخ دانان ، فیلسوفان، اندیشمندان علوم سیاسی ، استراتژیست ها ، بازاریابان و مدیران سازمان ها ) درمورد آن نظریه ای برای مطرح کردن دارند که این آرا بسیار متنوع اند . • از بحث های ”آنتونی گیدنر“ درباره تجدید و خودشناسی گرفته تا تاکید پست مدرنیستی برتفاوت ها و از تلاش های گوناگون فمینیستی برای شالوده شکنی قراردادهای اجتماعی مبتنی بر جنسیت گرفته تا احیائ ناسیونالیسم و قومیت گرایی به عنوان نیروهای مهم سیاسی .

پاورپوینت مهارت ارتباط موثر (جرات ورزی)

پاورپوینت مهارت ارتباط موثر (جرات ورزی)

پاورپوینت مهارت ارتباط  موثر (جرات ورزی)

مقدمه از دیرباز ارتباط یکی از مهم ترین زمینه های سلامت زندگی اجتماعی ؛ اقتصادی ؛ سیاسی و منشأ فرهنگ و به عنوان زمینه و مبنای حرکت و ارتقای انسانی است که اگر ویروسی ودچار نابهنجار ی شود ، بی شک پایه اصلی زندگی بشرمی لغزد و رضایت وتعالی از آن محو می گردد . در این میان ارتباط مؤثر با دیگران ، مهارتی است که انسان را در موقعیت ممتاز و بهتری قرار می دهد و دستیابی به موفّقیت و خوشبختی را برای او سهل تر می سازد .

پاورپوینت کامل شاخص کلیدی عملکرد

پاورپوینت کامل شاخص کلیدی عملکرد

پاورپوینت کامل شاخص کلیدی عملکرد

منظور از KPI چیست ؟ چگونه برای کسب و کار خود KPI تعریف کنیم ؟ مراحل و نحوه ایجاد شاخص کلیدی عملکرد ( KPI ) ایجاد KPI براساس عوامل موفقیت چگونه KPI صحیح را انتخاب کنیم ؟ ایجاد شاخص کلیدی عملکرد صحیح براساس مدل SMART چرا شاخص کلیدی عملکرد مهم است ؟ معرفی چند شاخص کلیدی عملکرد

پاورپوینت سازگاری افراد با سازمان ها ”رابرت پرستوس“

پاورپوینت سازگاری افراد با سازمان ها ”رابرت پرستوس“

پاورپوینت سازگاری افراد با سازمان ها ”رابرت پرستوس“

• حیوانات مدت کوتاهی پس از تولد خودکفا می شوند . انسان ها مدت زیادی وابسته اند تا روی پای خود بایستند. امیال بیولوژیکی هم توسط الگوهای فرهنگی که در هر جامعه متفاوت است شرطی می شوند. • حتی عقده ادیپ ( (Oedipus که به نظر ”فروید“ غریزی است به نظر انسان شناسان ”فرهنگی“ است. یعنی نتیجه یک ساختار خانوادگی تک همسری و مرد سالاری است. • خانواده وسایر شخصیت های دارای قدرت ، رشد افراد را با سازگار شدن آن ها با هنجارهای اجتماعی می سنجند.

پاورپوینت رفتار شهروندی سازماني (OCT)

پاورپوینت رفتار شهروندی سازماني (OCT)

پاورپوینت رفتار شهروندی سازماني (OCT)

رفتارهایی که فراتر از الزام های نقش ومستقیم توسط سیستم رسمی پاداش ندارد ولی عملکرد سازمانی راتسهیل می کند. Organ,1988,4) ) • همه سازمان های موفق دارای کارکنانی هستند که مسوولیت های فراتر از وظایف رسمی خود می پذیرند و بدون انتظار وقت خود را صرف سازمان می کنند . • Nga Giap&Etal,2005,4)) • تحقیقات نشان داده افراد وقتی از شغلشان راضی هستند به سازمان خود متعهد بوده ووظایف فی نفسه راضی کننده به آن ها واگذار می شود ویا در مواقعی که رهبران آن ها حامی وپشتیبان هستند فراتراز الزام های رسمی شغل خود انجام وظیفه می کنند . Organ,15))

پاورپوینت سکوت و آوای سازمانی

پاورپوینت سکوت و آوای سازمانی

پاورپوینت سکوت و آوای سازمانی

سازمان ها متشکل از مجموعه ای از انسان ها هستند که این افراد دارای شخصیت منحصر به فردی هستند که در تعامل ها با دیگران آن را بروز می دهند. شخصیت کلیت یا مجموعه ای از ویژگی های مختلف است که از ویژگی های جسمانی و سطحی فراتر می رود. این واژه تعداد زیادی از ویژگی های ذهنی، اجتماعی و هیجانی را نیز در بر می گیرد . ویژگی هایی که ممکن است نتوانیم مستقیم ببینیم زیرا هر شخصی ممکن است ان را از دیگران مخفی کند. از طرفی در عصر حاضر سازمان ها برای بقا نیازمند افرادی هستند که برای چالش های محیط واکنش مناسبی از خود نشان دهند، از به اشتراک گذاشتن دانش ترسی نداشته باشند و برای باور های خویش و تیم شان ثابت

پاور پوینت وفاداری سازمانی

پاور پوینت وفاداری سازمانی

پاور پوینت وفاداری سازمانی

نیروي انسانی ماهر، متخصص، دانش مدار، مشتاق و خلاق امروزه یکی از مزایاي رقابتی سازمان ها بوده و داشتن چنین کارکنانی براي هر سازمانی یک مزیت و راهی به سوي ترقی و پیشرفت است. در سایه ي کارکنان ماهر است که کارها به درستی انجام می پذیرد، این کارکنان دانش مدار و یادگیرنده هستند که دائما خود را با دانش روز تطبیق می دهند و به بهترین شکل وظیفه شان را انجام می دهند، این نیروي انسانی خلاق و نوآور است که روش هاي نوین تولید و خدمات رسانی را ابداع می کند یا موجب تسهیل این فرآیند می شود. بنابراین در بازار فشرده و پر از رقابت کنونی، حفظ کارکنان

پاورپوینت تعهد کارکنان

پاورپوینت تعهد کارکنان

پاورپوینت تعهد کارکنان

ž تعهد چیست؟ ž تعهد مقوله ای است که از وقتی پا به عرصه اجتماع می‌گذاریم، مدام لزوم وجود و پایبندی به آن را شنیده‌ایم. یعنی به وعده‌ای که می‌دهیم پایبند باشیم. امروزه نیروی انسانی به تقویت تعهد و تغییر در فرهنگ کار، نیازمند است چرا که نیروی انسانی متعهد، سازمان را در دستیابی به اهداف خود یاری می دهد. ž در صورت دارا بودن منابع انسانی متعهد می توان سازمانی را تصور کرد که در آن افراد در مشاغل گوناگون سعی دارند تا کارهای محوله را به بهترین وجه و به طور دقیق و کامل و با رعایت اصول بهینه انجام دهند. پس ایجاد و افزایش

پاور پوینت کوتوله ها و سازمان(کوتوله پروری)

پاور پوینت کوتوله ها و سازمان(کوتوله پروری)

پاور پوینت کوتوله ها و سازمان(کوتوله پروری)

u همان گونه که می دانید تمام مشکلات کشورها مربوط به سبک مدیریت آن ها می باشد اهمیت موضوع باعث شده که عصر حاضر را عصر مدیریت نامگذاری کرده اند .هم چنین 4 رییس جمهور کشورمان (هاشمی ، خاتمی،احمدی نژاد و روحانی ) اذعان کردند که مشکل اصلی کشور ما ، مشکل مدیریتی است . u مدیران در هر سه سطح سازمانی ، با اهمیت ترین دارایی سازمان ها هستند بنابراین رشد و فعالیت آن ها و به تبع آن اثرهایی که در طولانی مدت بر عملکرد سازمان ها می گذارند