پاسخ تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 94

پاسخ تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 94

پاسخ تشریحی سوالات آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 94

ارایه راه حل های کوتاه و کارآمد برای سوالات ارشد که در دو سری دروس پایه و تخصصی طرح می شوند ، بسیار لازم و ضروری است . در این راستا برای جوابدهی به این نوع سوالات پاسخ تشریحی این سایت طوری طراحی شده است که درصورت یادگیری یک جواب برای یک سوال مثلاً مکانیک شما قادر به پاسخگویی به اکثر سوالات مشابه با آن خواهید بود . از طرفی با توجه به زیاد بودن منابع لازم برای کنکور ارشد جهت آمادگی نسبی برای آزمون زمان نقش مهمی را بازی میکند. دست اندرکاران این جواب ها براین باورند که با مطالعه جوابهای سوالات این سایت یک داوطلب به سطح بالایی از مهارت در تست زنی سوالات ارشد خواهد رسید . همچنین راه حل های مشترک برای مباحث مشترک در دروس مکانیک ، الکترومغناطیس ،