الگوی برش پازل هواپیمای جت نظامی

الگوی برش پازل هواپیمای جت نظامی

 الگوی برش پازل هواپیمای جت نظامی

این محصول فایلی آماده برای برش با لیزر از ام دی اف خام یا رنگی به ضخامت 2.7 میلیمتر و همچنین دارای بروشور راهنمای مونتاژ که میتوان بصورت پازل برای مصرف کننده گان تولید شود