نمونه قرارداد تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه

نمونه قرارداد تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه

نمونه قرارداد تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه

نمونه قرارداد تهیه مصالح و اجرای زیر اساس و اساس ( زیرسازی و آسفالت ) پروژه قابل تغییر و ویرایش فایل: word

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات

نمونه قرارداد مساقات فرمت: word بعد از پرداخت بلافاصله دانلود کنید مساقات چیست؟ ماده ۵۴۳ معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه‌ی مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ گل و غیر آن. به آن مساقات می گویند. ماده ۵۴۴ در هر مورد که مساقات باطل باشد یا فسخ شود تمام ثمره، مال مالک است و عامل مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. ماده ۵۴۵ مقررات راجعه به مزارعه که در مبحث قبل ذکر شده است درمورد عقد نیز مرعی خواهد بود مگر این که عامل نمی‌تواند بدون اجازه‌ی مالک، معامله را به دیگری واگذار

نمونه قراداد خرید و طراحی و نصب آسانسور

نمونه قراداد خرید و طراحی و نصب آسانسور

نمونه قراداد خرید و طراحی و نصب آسانسور

نمونه قرارداد با موضوع طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملا وارداتی ساخت شرکت همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد قابل تغییر و ویرایش فایل: word