جزوه کامل درس فتوشاپ ( به صورت ورد با پسوند docx) همراه با سوالات عملی آن

جزوه کامل درس فتوشاپ ( به صورت ورد با پسوند docx) همراه با سوالات عملی آن

جزوه کامل درس فتوشاپ ( به صورت ورد با پسوند docx)  همراه با سوالات عملی آن

جزوه کامل درس فتوشاپ ( به صورت ورد با پسوند docx) همراه با سوالات عملی آن ( به صورت ورد با پسوند docx) کتاب طراحی ، روتوش ، ترمیم با فتوشاپ

سوالات کتبی(تستی با جواب)درس گرافیک رایانه ای به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی(تستی با جواب)درس گرافیک رایانه ای به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی(تستی با جواب)درس گرافیک رایانه ای به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی(تستی با جواب)درس گرافیک رایانه ای به صورت pdf با قابلیت جستجو برای آزمون جامع و ادواری اداره فرهنگ و هنر ( ارشاد اصفهان ) دیپلم های کاردانش

سوالات کتبی ( تستی با جواب ) درس  تایپ رایانه به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی ( تستی با جواب ) درس  تایپ رایانه به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی ( تستی با جواب ) درس  تایپ رایانه به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی ( تستی با جواب ) درس تایپ رایانه به صورت pdf با قابلیت جستجو نمونه سوالات عملی و کتبی دروس کاردانش همراه با جواب

سوالات کتبی(تستی با جواب)درس طراحی امور گرافیکی به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی(تستی با جواب)درس طراحی امور گرافیکی به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی(تستی با جواب)درس طراحی امور گرافیکی به صورت pdf با قابلیت جستجو

سوالات کتبی ( تستی با جواب ) درس طراحی امور گرافیکی با رایانه به صورت pdf با قابلیت جستجو نمونه سوالات عملی و کتبی دروس کاردانش همراه با جواب

آزمون طراحی رنگی جامع و ادواری 1400 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

آزمون طراحی رنگی جامع و ادواری 1400 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

آزمون طراحی رنگی جامع و ادواری 1400 اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان

1- هر یک از اشکال زیر را با کدام یک از رنگ ها نمایش می دهند؟ 2- هنگامی که رنگ های اصلی نوری با هم ترکیب می شوند رنگ حاصل ……… می باشد؟ 3- رنگ های سرد از نظر بعد فضایی پرسپکتیو جوی …………….. و رنگ های گرم در همان فاصله……………….. احساس می شوند؟ 4- رنگ های داده شده در هر گروه نماد کدام فصل است؟ الف( آبی ، سفید ، بنفش ب( سبز ، صورتی ، یاسی ج ( زرد ، قرمز ، نارنجی

جزوه درس تایپ رایانه2013 ویژه هنرجویان کاردانش

جزوه درس تایپ رایانه2013 ویژه هنرجویان کاردانش

جزوه  درس تایپ رایانه2013 ویژه هنرجویان کاردانش

سوالات تستی کتاب تایپ رایانه —————————————————————–فصل1———————————— 1- کدام یک از نرم افزارهای زیر واژه پرداز می باشند ؟ الف)power point ب) word

سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب

سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب

 سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب

سوالات عملی گرافیک رایانه همراه با جواب به صورت تصویری با استفاده از Style لایه ها، یک مستطیل زرد رسم کنید سپس رنگ بنفش را روی آن قرار دهید. با استفاده از Style لایه ها، یک مستطیل زرد رسم کنید سپس طیف رنگی (Gradient) سایه به سفید را روی آن قرار دهید. با استفاده از Style لایه ها، یک مستطیل زرد رسم کنید سپس یک الگو (Pattern) دلخواه روی آن قرار دهید. با استفاده از ابزار چوب جادو (Magic Wand) قسمتی از تصویر را

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید

سوالات عملی طراحی گرافیک سیاه و سفید همراه با جواب برای آزمون جامع و32 دومین آزمون ادواری 1399/6/24 شهریور ماه آزمون طراحی سیاه و سفید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان 1 – با استفاده از خطوط تیرگی و روشنی را در شکل زیر نمایش دهید. (3) 2 – شکل زیر کدام ریتم را نشان می دهد. (2) 3- ترکیب بندی حلزونی را رسم کنید. (3) 4- کدام یک از شکل های زیر متقارن نمی باشند؟ (2)