نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه اجرایی (آموزگار ابتدایی)

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه اجرایی (آموزگار ابتدایی)

نمونه سوالات آزمون استخدامی دستگاه اجرایی (آموزگار ابتدایی)

نمونه سوالات هشتمین آزمون مشترک دستگاه های اجرایی کشور ( آبان 99 ) عنوان شغلی : آموزگاری ابتدایی (کد شغلی 3369 ) منابع آزمون : 1- اصول فلسفه تعلیم و تربیت 2- روانشناسی پرورشی 3- روانشناسی رشد 4- روش ها و فنون تدریس 5- اندازه گیری ، سنجش و ارزشیابی آموزشی ۱) سوالات تخصصی موجود در این بسته شامل ۱۰۰۰ نمونه سوال با پاسخنامه: ۲۰۰ نمونه سوال روانشناسی تربیتی (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰ نمونه سوال روش ها و فنون تدریس (همراه با پاسخنامه) ۲۰۰