1182 تست کنکور

1182 تست کنکور

1182 تست کنکور

سوالات فیزیک کنکور 1180 تست کنکور فصل به فصل سراسری داخل + خارج ///////////////////////////////////////////////////////////////////// محتویات فایل به شرح زیر است تست های (الکتریسته ساکن) تست های (آشنایی با فیزیک اتمی و هسته ای) تست های (جریان الکتریکی و مدارهای جریان مستقیم) تست های (حرکت بر خط راست) تست های (دما و گرما) تست های (دینامیک) تست های (فیزیک و اندازه گیری) تست های (کار، انرژی و توان) تست های (مغناطیس و القای الکترومغناطیس) تست های (نوسان و امواج) تست های (ویژگی های فیزیکی مواد) تمامی تست های این فایل شامل پاسخنامه با جواب های کامل هستند ///////////////////////////////////////////////

220 سؤال از آزمون نهایی فیزیک

220 سؤال از آزمون نهایی فیزیک

220 سؤال از آزمون نهایی فیزیک

فیزیک دوازدهم پاسخنامه تشریحی ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////// محتویات فایل به شرح زیر است حاوی 220 نمونه تست کنکور سطح بالا فیزیک دوازدهم درفرمت pdf حاوی 42 صفحه تست. /////////////////////// با تهیه این فایل میتوانید پکیج درآمدزایی از اینستاگرام را به صورت رایگان دریافت کنید

تست فیزیک جامع

تست فیزیک جامع

تست فیزیک جامع

تست فیزیک جامع جمع بندی مباحث ​​​​​​​حرکت داینامیک نوسان ​​​​​​​دوازدهم تجربی ​​​​​​​با تهیه این محصول میتوانید پکیج درآمدزایی از اینستاگرام را به صورت رایگان دریافت کنید