نقشه اتوکد کل تهران به تفکیک مناطق با جزئیات کامل با فرمت DWG

نقشه اتوکد کل تهران به تفکیک مناطق با جزئیات کامل با فرمت DWG

نقشه اتوکد کل تهران به تفکیک مناطق با جزئیات کامل با فرمت DWG

دانلود نقشه اتوکد مناطق ۱، ۲، ۳، ۴، ۵، ۶، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷ و ۱۸ تهران با مقیاس 1:1 با جزئیات کامل در حد بلوک بندی با فرمت DWG