پکیج آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا (عمران ومعماری)

پکیج آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا (عمران ومعماری)

پکیج آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا (عمران ومعماری)

هرآنچه که برای آزمون نیاز داشته باشید در این پکیج موجوده و نیازی به منبع یا کتاب دیگ ای ندارید . این پکیج برای آزمون نظام مهندسی نظارت و اجرا رشته عمران و معماری تهیه شده ک البته برای سایر رشته ها هم میتوان استفاده کرد. در این پک : نحوه مطالعه هر مبحث و بودجه بندی و نکات مهم هر مبحث کلیدواژه های جدید 98 چارت تمامی مباحث نظارت فهرست بند تمامی مباحث پک خلاصه مباحث برای مرور آزمون و تست تالیفی نمودار های مهم جزوه های کمکی مهم فایل منابع متفرقه آزمون اجرا (بیمه ،مالیات،اخلاق حرفه ای و..) توضیحات و نکات تهیه شده هر مبحث توضیحات تست زنی و روز آزمون در این پک به شما نشان می دهیم که برای آزمون نظام مهندسی نیازی به کتاب یا منبع کمک آموزشی