شرط پایداری و مفهوم همگرایی

شرط پایداری و مفهوم همگرایی

شرط پایداری و مفهوم همگرایی

در شبیه سازي هاي دینامیک سیالات محاسباتی به طور مکرر با مفهوم همگرایی و معیار پایداري یا عدد کورانت روبرو می شویم. در این جزوه آموزشی سعی شده است که به صورت مختصر معیار پایداري روش عددي و همچنین مفهوم همگرایی تشریح گردد. تاکید بر درك بهتر این مفاهیم براي کاربرد عملی در کدنویسی و استفاده از نرم افزارهاي محاسباتی خواهد بود. در مورد معیار پایداري در ابتدا منشاء آن و نحوه تعریف آن بررسی شده و سپس نکاتی عملی براي بکارگیري آن در شبیه سازي مسائل واقعی ارائه شده است. بخش دوم این یادداشت نیز به مفهوم همگرایی پرداخته شده است و تلاش شده تا درك عمیق تري نسبت به همگرایی ارائه شود. در مجموع در تهیه این یادداشت تلاش بر این بوده تا زبان متن ساده و روان باشد و از ریاضیات طولانی پرهیز شود

روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها

روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها

روش های متداول اندازه گيری شدت جريان يا دبي در لوله ها

د ر دستگاه ها و سيستم هاي مختلف بسته و باز که به نوعي با جريان سيال در ارتباط هستند، عموما لازم است که ميزان سيال عبوري از يک محل را اندازه بگيريم. اندازه گيري ميزان جريان آب، نفت و گاز در لوله ها و کانال ها را به عنوان نمونه هاي بارز مي توان بر شمرد. روش هاي متنوعي جهت اندازه گيري شدت جريان سيال يا دبي وجود دارد. شايد بتوان ساده ترين راه اندازه گيري دبي، سنجش حجم يا وزن سيال عبوري در مدت زمان مشخص است که روش اول را دبي سنجي حجمي و روش دوم را دبي سنجي وزني مي ناميم. در ساده ترين روش هاي دبي سنجي حجمي و وزني، مدت زمان لازم براي پر شدن ظرفي با حجم يا وزن مشخص اندازه گيري مي شود و با استفاده از روابط

بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل

در این جزوه آموزشی هدف بررسی تاثیر نیروی لورنتس ناشی از تداخل میدان های الکترو مغناطیسی و میدان جریان سیال، بر روی جریان سیال یونیزه آب نمک از روی ایرفویل NACA0015 می باشد. در اثر تاثیر این نیروها دیده می شود که ضریب لیفت افزایش و ضریب درگ کاهش می یابد و همچنین زاویه استال افزایش می یابد. با توجه به اثرات مثبت این پدیده بر جریان سیال، تحقیقات گسترده ای بر روی این روش انجام شده و در صنعت ساخت هواپیما و زیر دریایی می تواند گره گشای برخی نواقص باشد… جزوه بررسی تاثير ميدان هاي الكترو مغناطيس بر روي جدايی جريان سيال در ايرفويل ، مشتمل بر 41 صفحه، تایپ شده، به همراه روابط و فرمول

مهندسی قدرت سیال

مهندسی قدرت سیال

مهندسی قدرت سیال

کتاب مهندسی قدرت سیال (Fluid Power Engineering)، به بررسی سیستم های قدرت سیال، روغن های هیدرولیک و پیش زمینه نظری آن ها، خطوط انتقال هیدرولیک، پمپ های هیدرولیک، شیرهای کنترل هیدرولیک، تجهیزات جانبی هیدرولیک، محرک های هیدرولیکی، شیرهای خودکار هیدرولیکی، مدلسازی و شبیه سازی سیستم های سرو هیدرولیک و در فصل آخر این کتاب به معرفی سیستم های پنوماتیکی (بادی) می پردازد. این کتاب مشتمل بر 444 صفحه، در 11 فصل، به زبان انگلیسی، همراه با تصاویر به ترتیب زیر گردآوری شده است: Chapter 1: Introduction to Hydraulic Power Systems Chapter 2: Hydraulic Oils and Theoretical Background

مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی

مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی

مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی

کتاب مجموعه فرمول های مکانیک سیالات، ترمودینامیک و ثابت های فیزیکی از جمله کتاب هایی است که جایگاه ویژه ای در دروس فنی مهندسی به ویژه در رشته های مهندسی مکانیک، شیمی و عمران دارد. کلیه فرمول ها و نکات مهم به صورت طبقه بندی شده در این کتاب در 3 بخش، 129 صفحه، با فرمت pdf و به ترتیب زیر گردآوری شده است: بخش 1: مجموعه فرمول های مکانیک سیالات فصل ۱: خواص سیال فصل ۲: استاتیک سیالات فصل ۳: دینامیک سیالات غیرلزج فصل ۴: آنالیز ابعادی و تشابه

مکانیک سیالات استریتر (Fluid Mechanics)

مکانیک سیالات استریتر (Fluid Mechanics)

مکانیک سیالات استریتر (Fluid Mechanics)

در درس مکانیک تحلیلی که مربوط به حرکت اجسام صلب بود، با اصول و قوانین نیوتن، پایستگی تکانه، انرژی و تکانه ی زاویه ای به خوبی آشنا شدید و آن ها را در حل مسایل مربوطه بکار بردید. مکانیک سیالات نیز بخشی از علم مکانیک است که در آن استاتیک و دینامیک مایعات و گازها مطالعه می شود. اگرچه این مطالعات نیز مانند مکانیک اجسام صلب بر اساس قوانین اصلی مکانیک استوار است ولی دو فرق عمده و مهم بین این دو مکانیک وجود دارد: خواص و ویژگی های سیالات با جامدات سبکی متفاوت است و این ویژگی ها اغلب با حرکت سیال