کتاب مقدمه ای بر اجزاء محدود در سازه های ارتجاعی به زبان اصلی

کتاب مقدمه ای بر اجزاء محدود در سازه های ارتجاعی به زبان اصلی

کتاب مقدمه ای بر اجزاء محدود در سازه های ارتجاعی  به زبان اصلی

کتاب کاربردی در زمینه المان محدود با عنوان : آموزش مقدماتی برای اجزاء محدود در سازه های ارتجاعی اثر کارول به زبان اصلی : A Primer for Finite Elements in Elastic Structures by W. F. Carroll در حدود 515 صفحه و با کیفیت بسیار خوب تقدیم شما می گردد. در ضمن از این نسخه با این کیفیت مطلوب در هیچ سایتی وجود ندارد. همچنین هنگام خرید ایمیل خود را بطور