cockpit companion B737 CL

  cockpit companion B737 CL

  cockpit companion B737 CL

  Boeing 737 Cockpit Companion written by Captain Bill Bulfer – This book covers Boeing 737 300-900-BBJ Systems and describes switches and systems on the aircraft.
  Includes pictures of most controls and instruments and an alphabetised circuit breaker locator. An insert contains schematics of systems. Index allows quick location of information that is very helpful for on-line operations.
  59$ 
   …

The Boeing 737 Technical Guide

  The Boeing 737 Technical Guide

  The Boeing 737 Technical Guide

  This is an illustrated technical guide to the Boeing 737 aircraft. Containing extensive explanatory notes, facts, tips and points of interest on all aspects of this hugely successful airliner and showing its technical evolution from its early design in the 1960s through to the latest advances in the MAX. The book provides detailed descriptions of systems, internal and external components, their locations and functions, together with pilots notes and technical specifications. It is illustrated with over 500 photographs, diagrams and schematics.Chris Brady has written this book after many years developing the highly successful and informative www.b737.org.uk technical website, known throughout the world by pilots, trainers and engineers as the most authoritative open source of information…

دانلود شبیه سازی دینامیکی هواپیما در نرم افزار سیمولینک متلب

دانلود شبیه سازی دینامیکی هواپیما در نرم افزار سیمولینک متلب

دانلود شبیه سازی دینامیکی هواپیما در نرم افزار سیمولینک متلب

دانلود شبیه سازی دینامیکی هواپیما در نرم افزار سیمولینک متلباین پروژه دارای پاورپوینت ارائه + توضیحات شبیه سازی + فایل شبیه سازی شده در نرم افزار متلب + مقالات
دانلود شبیه سازی دینامیکی هواپیما در نرم افزار سیمولینک متلب با استفاده از بلوک‌های AeroSim
در این گزارش روند شبیه‌سازی دینامیکی هواپیما در نرم‌افزار سیمولینک متلب با استفاده از بلوک‌های AeroSim مورد بررسی قرار گرفته است.
برای این کار ابتدا یک هواپیما به عنوان هدف…

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین 
همراه با کد متلب و توضیحات هر بخش و پاورپوینت ارائه
زبان برنامه نویسی: Matlab
تعداد صفحات توضیحات: 63
فرمت: PDF – ppt
 
در این برنامه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین در حالت غیرخطی انجام گرفته شده است. محیط شبیه سازی به صورت غیر خطی و در فضای نرم افزار سیمولینک می باشد. در این شبیه سازی از یک هواپیمای مدل ساخت دانشگاه کانزاس به نام چشم شاهین استفاده شده است. این…

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین

دانلود پروژه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین 
همراه با کد متلب و توضیحات هر بخش و پاورپوینت ارائه
زبان برنامه نویسی: Matlab
تعداد صفحات توضیحات: 63
فرمت: PDF – ppt
 
در این برنامه شبیه سازی شش درجه آزادی یک هواپیمای بدون سرنشین در حالت غیرخطی انجام گرفته شده است. محیط شبیه سازی به صورت غیر خطی و در فضای نرم افزار سیمولینک می باشد. در این شبیه سازی از یک هواپیمای مدل ساخت دانشگاه کانزاس به نام چشم شاهین استفاده شده است. این…

The Pilot’s Manual: Access to Flight

The Pilot’s Manual: Access to Flight

The Pilot’s Manual: Access to Flight

این کتاب کاملا مباحث مشابه با کتاب private pilot manual است اما با تالیف و نوشتار متفاوت و جدیدتر و تصاویر و تعاریف را رنگی و ساده بیان کرده ، 
شما باید در راستای تقویت بنیه علمی خود با مطالعه بر روی مباحث مسلط باشید ، با توجه به اینکه سوالات آزمون ها از منابع مختلف طرح می شود و این کتاب نیز جزء همان منابع است ،میتواند کمک قابل توجهی برای شما باشد . 
 …

دانلود کتاب private pilot handbook

دانلود کتاب  private pilot handbook

دانلود کتاب private pilot handbook

آیا در پروژه ای وارد شده اید که نیاز به اطلاعات هوانوردی دارید ؟
آیا دانشجوی خلبانی هستید ؟ 
آیا به شغل خلبانی علاقمند هستید ؟ 
آیا در رشته هوا فضا تحصیل می کنید ؟ 
 
این کتاب مخصوص شماست 
در تمام آموزشگاه های خلبانی در سرتاسر جهان کتاب اصلی دانشجویان هوانوردی است 
 
این کتاب با نازل ترین قیمت امروز در اختیار شماست 
 
مشاهده قیمت جهانی کتاب
این کتاب منبع اصلی برای مطالعه و بررسی پرواز در جهان است

به صورت…

تجزیه و تحلیل سوانح هوایی در صنعت حمل و نقل هوایی

تجزیه و تحلیل سوانح هوایی در صنعت حمل و نقل هوایی

تجزیه و تحلیل سوانح هوایی در صنعت حمل و نقل هوایی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :11
سال انتشار : 1395
چکیده
حمل و نقل هوایی یکی از وضعیت های بحرانی از سیستم حمل و نقل ملی ما است. به این ترتیب ضروری است که فنآوری-های جدید بطور پیوسته برای داشتن یک حالت امن در صنعت حمل و نقل هوایی توسعه پیدا کنند. آنالیز دادهها درهواپیمایی، ایمنی را بهبود می بخشد. داده های زیادی در صنعت هوانوردی وجود دارد این داده ها به شکلهای مختلفی مانندگزارش های خلبان، گزارش های واحد تعمیر و نگهداری هواپیما، گزارش های همجواری و…

معرفی و مقايسه روش های طراحی بهينه چندموضوعی ( MDO ) و بكارگيری آن ها در وسايل هوافضايی

معرفی و مقايسه روش های طراحی بهينه چندموضوعی ( MDO ) و بكارگيری آن ها در وسايل هوافضايی

معرفی و مقايسه روش های طراحی بهينه چندموضوعی ( MDO ) و بكارگيری آن ها در وسايل هوافضايی

نوع فایل:PDF
تعداد صفحات :12
سال انتشار : 1394
چکیده
هدف از این مقاله، معرفی انوع روشهای طراحی بهینه چندموضوعی ) MDO ) 1، مقایسه مزایا و معایب هر یک و ارائه کاربردهای آن در طراحی وسایل هوافضایی میباشد. روشهای طراحی بهینه چندموضوعی از دیدگاه ریاضی به دو ساختار کلی تکسطحی و چندسطحی تقسیم میشوند. ساختارهای مورد بررسی در این مقاله عبارتند از: امکانپذیری چندموضوعی ) MDF ) 8 ، همه با هم ) AAO ) 3 ، بهینهسازی ترکیبی ) CO ) 4 ، تلفیق سیستمهاییکپارچه دوسطحی ) BLISS ) 5 و…