دانلود پاورپوینت باغهای صخره‌ای و كاربرد آن در معماری فضای سبز

دانلود پاورپوینت باغهای صخره‌ای و كاربرد آن در معماری فضای سبز

دانلود-پاورپوینت-باغهای-صخره‌ای-و-كاربرد-آن-در-معماری-فضای-سبز

دانلود پاورپوینت باغهای صخرهای و كاربرد آن در  معمـاری فضـای سبز

تعداد اسلاید  : 53

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

مقدمه:

درك طبيعت توسط انسان دركي غريزي و دروني است. آلودگي فزاينده انسان امروز به زندگي در فضاهاي محدود و نازيباي شهري، اگر نگوئيم احساس آدمي را نسبت به جلوه‌هاي طبيعي از بين مي‌برد، حداقل تا حد زيادي مي‌تواند آن را ضعيف سازد.

عشق به طبيعت و پرورش گياهان و احداث باغ در ايران پديده‌اي است كه از لحظه‌اي كه مردم وارد تمدن كشاورزي شده‌اند با آنان همراه بوده و ريشه در انديشه و فرهنگ اين مرز و بوم دارد. از اين روست كه مردمان اين سرزمين عليرغم هجوم جلوه‌هاي نامطلوب زندگي ماشيني هنوز دل از طبيعت برنكنده‌اند و همواره جايگاهي خجسته به آن بخشيده‌اند.

باغ، كوشش و تلاش انسان خلاق براي ايجاد فضاهاي زيبا و بارور و الگويي نمادين از طبيعت است. باغ باز ساختن گوشه‌اي از طبيعت است در جايي كه زندگي مي‌كنيم.

طبيعت ايران سرشار تنوع و گوناگوني است: از سبزناي جنگلها تا آبي رنگ دريا و از چشم اندازهاي بي‌كرانة كوير تا غرور سر برآسمان كشيدة كوهستانها در اين تنوع بي‌پايان همواره چهار جلوة پايدار رخ مي‌نمايند. آب، خاك، سنگ و گياه، انسان نيز براي دعوت طبيعت به زيستگاهش ناگزير به استفاده از همين چهارعنصر است، و تنها با درك عميق جلوه‌هاي طبيعي است كه خواهد توانست الگوي كاملي از آن را بازسازي كند.

باغهاي صخره‌اي نمودي از تلاش انسان در جهت بازساختن هرچه كاملتر ساختاريهاي مناطق كوهستاني در سطحي كوچكتر است. در اين فضاها سنگ و گياه عناصر غالب چشم‌اندازند و در تركيب با هم فضاهاي طبيعي را القا مي‌كنند.

اغلب مردم زيبايي را تشخيص مي‌دهند و بين فضاهاي نامتعادل و يا زيبا و آرام‌بخش تفاوت مي‌گذارند. با اين وجود تاكنون در كشورمان كمتر به مباني علمي معماري فضاهاي سبز توجه شده است.

اين مختصر كوششي است جهت معرفي يكي از جنبه‌هاي طراحي فضاهاي سبز، يعني باغهاي صخره‌اي

 

باغهاي صخرهاي و آلپي:

باغهايي كه اجزاء عمدة متشكلة آن را سنگها و گياهان در يك ارتباط نزديك با هم پي‌ريزي كنند، باغ صخره‌اي، و هر گاه گياهان كاشته شده در آن انتخابي از گياهان كوهستاني، نواحي مرتفع و مناطق سر نزديك به قطب باشند، باغ آلپي نام دارند.

تاريخچه باغهاي سنگي به قرن نوزدهم باز مي‌گردد. در اين زمان تعداد زيادي از توريست‌ها كه جذب زيباييهاي ارتفاعات رشته كوههاي آلپ در سوئيس شده بودند به اين فكر افتادند كه گياهان زيباي اين مناطق را به سرزمينهاي خود برده و مناظر اين ارتفاعات را بازسازي كنند. از آنجا كه در آن زمان تقريباً هيچگونه اطلاعاتي در زمينه پرورش گياهان آلپي وجود نداشت اغلب كوششها جهت اهلي كردن اين گياهان با شكست مواجه شد.

اما به تدريج پيشرفت حاصل شد. در اوايل سال 1870، ويليام رابينسون در كتابش تحت عنوان «گلهاي آلپي براي باغهاي انگليسي» مطالبي جهت پرورش مؤفقتر گياهان آلپي نگاشت و در سالهاي نخست قرن بيستم مهارتهاي پرورش و كشت گياهان آلپي توسعه يافت. با اين وجود براي زماني طولاني باغهاي صخره‌اي از طراحي ضعيفي برخوردار بودند.

در اولين دهه قرن بيستم، توانايي اروپائيان در طراحي باغهاي صخره‌اي و مراقبت از گياهان متناسب با آنها، به حد قابل قبولي رسيد. در ميان كتابهاي اين دهه، كتاب «باغ صخره‌اي من» نوشتة ريجينالد فارركه باغبان مشهوري در يوركشاير انگليس، و كتاب «باغهاي صخره‌اي» نوشته لوئيس ميردين كه در رابطه با باغهاي ايرلند نوشته شده بود به چشم مي‌خوردند. كتاب باغهاي صخره‌اي فارركه در سال 1913 تكميل شد، شش سال بعد انتشار يافت و تبديل به كتاب مرجع باغهاي صخره‌اي در همه جا شد.

در آمريكاي شمالي توجه به باغهاي صخره‌اي ديرتر از اروپا آغاز شد و تازه در سال 1890 يك الگو از باغهاي بوتانيك سلطنتي انگلستان در مقياسي كوچك در باغ بوتانيك كالج اسميت در فورت آمستون ماساچوست ساخته شد.

در فاصلة سالهاي بين دو جنگ جهاني باغهاي صخره‌اي به سرعت توسعه پيدا كردند. انجمن باغهاي صخره‌اي در بستون نيويورك تشكيل شد و گلهاي عمدة بهاري را كه در باغهاي صخره‌اي كاربرد داشت به نمايش گذاشتند. اين گياهان عمدتاً در ارتفاعات رشد كرده و مقاوم به سرما هستند.

از آنجا كه آب و هواي آمريكاي شمالي با اقليم اروپا متفاوت بود، استفاده از گياهان آلپي حقيقي در اين باغها با مشكل مواجه بود ولي باغبانان آمريكايي با انتخاب گياهان مناسب بومي كه جزء گياهان آلپي نبودند، شروع به ايجاد اين باغها نمودند و خودشان را محددود به باغهاي آلپي نكردند. اين موضوع باعث گسترش هر چه بيشتر باغهاي صخره‌اي شد.

از آنجا كه سنگ يكي از اجزاي عمدة تشكيل دهندة چشم‌اندازهاي طبيعي است به خاطر جلوه‌هاي مطلوبي كه استفاده از صخره در فضاهاي سبز ايجاد مي‌كند، باغهاي صخره‌اي در نواحي گرم و معتدل نيم‌حاره‌اي و حاره‌اي به خوبي نواحي كوهستاني و با اصولي مشابه گسترش يافت.

در نواحي گرم و خشك مي‌توان به خوبي از گياهاني از قبيل كاكتوسها و گياهان گوشتي و در نواحي گرم و مرطوب از گياهان همچون سرخسها، بگونياها و پپيرومياها استفاده نمود. اين گياهان به خوبي با صخره‌ها تركيب مي‌شوند و مناظر زيبايي را ايجاد مي‌كنند. 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت باغ های ایرانی

دانلود پاورپوینت باغ های ایرانی

دانلود-پاورپوینت-باغ-های-ایرانی

دانلود
پاورپوینت باغ های ایرانی

تعداد اسلاید  : 42

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

تعريف باغ ايراني

مفهومي:

باغ ايراني باز توليد
طبيعت نيست بلكه عوامل ناپيداي طبيعت را بكار مي گيرد و نظم لازم را در طبيعت بدون
نظم بوجود مي آورد فضاي باغ تواماني از شكل عيني و حسي است باغ ايراني داراي وضوح
و روشني رياضي به علاوه فرآيندهاي حسي نمود هاي طبيعت براي اندامهاي حسي آدمي مي
باشد.

كاربردي:

باغ ايراني با حصاري در
شكل مستطيل محصور مي گردد با محورهاي عمود بر هم و موازي با اضلاع حصار تقسيم بندي
مي شودباغ زمينه هندسي مربوط به ديگر نظام ها از جمله نظام آبياري، نظام كاشت،
نظام معماري و نظام منظري فراهم

مي گردد.

زيباشناختي:

تناسبات ايراني واقع در
باغ ايراني علاوه بر نمود آن در مكانهاي مقدس ، منازل ، در طراحي فرش ، كتاب آرايي
، سفره آرايي در جان فرهنگي رسوخ كرده است. نمونه عيني اين تناسبات در باغ شازده
ماهان كرمان است. 

عناصر باغ ايراني

آب :

داراي سه جنبه

مفهومي ، كاربردي ،
زيباشناختي

منابع

چشمه ها ،قناتها

زمين:

موقعيت كلي ، شكل ، جنس ،
شيب ، اختلاف سطح ، قابليت آبياري و حاصلخيزي

گياه:

گونه ، جنس ، طرح كاشت ،
زيبايي

سودمندي

اهداف

محصول دهي ، سايه اندازي
، تزيين

 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت در مورد نور

دانلود پاورپوینت در مورد نور

دانلود-پاورپوینت-در-مورد-نور

دانلود پاورپوینت در مورد نور

تعداد اسلاید  : 129

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

نور و
بشر

از دوران ماقبل تاریخ همواره اجسام نورانی که تجسمی از یک
شیء زنده را در ذهن بیدار  می کردند توسط بشر مورد ستایش و احترام قرار گرفته
و مشتاقانه برایشان جشن می گرفتند،   آن ها را عبادت کرده و می
پرستیدند.این توجه بیش از اندازه به عنصر نور در اغلب فرهنگ های اولیه بشری و در
جوامعی با آداب و رسوم و عقاید مذهبی متفاوت همچنان در طول زمان مشاهده می شود.
برخی از جوامع نور خورشید را در تشریفات مذهبی شان به کار می بردند و برخی دیگر
درخشش اجسام نورانی را به عنوان عامل ایجاد فعل و انفعالاتی رمزآلود جهت دست یابی
به حیطه هایی ماورای دنیای زمینی تلقی می کردند. حتی امروزه در بسیاری از مدارس
شرقی که به تدریس یوگا اشتغال دارند برای ایجاد تمرکز ذهنی از اجسام نورانی مانند
لامپ، خورشید، ماه، بلور و نور آتش استفاده می کنند. در اغلب ادیان، نور نماد عقل
الهی و منشأ تمام پاکی ها و نیکی ها است و خارج شدن انسان از تاریکی جهل و تابیده
شدن نور معرفت در وجودش همواره یک هدف نهایی می باشد.

در اثر تابیده شدن نور الهی به درون کالبد مادی، یعنی
جایگاه نفس آدمی است که انسان به رشد و تکامل معنوی می رسد در نتیجه برای نمایش
این تمثیل در معماری اغلب بناهای مذهبی نور به عنوان عنصری بارز و مستقل از سایر
عناصر و مفاهیم به کار رفته در ساختمان به کار گرفته می شود به گونه ای که شعاع
های آن به طور واضح در داخل کالبد مادی و تاریک حجم قابل مشاهده است. فضاهای عمیق
و تاریک کلیساهای قرون وسطی و یا مساجد اسلامی که با عنصر نور مزین شده اند به
خوبی قادر به انتقال یک حس روحانی و معنوی می باشند.انسان در چنین فضاهایی که با
نوری ضعیف روشن می شوند با مشاهده سایه های مبهم از اشیاء و احجام در ذهن خود به
کامل کردن تصاویر پرداخته و با این عمل به نوعی خلسه فرو   می رود که
نتیجه آن یک حس نزدیکی به منبع وجود و هستی در درونش بیدار می شود. دانستن روند
بهره گیری از نور خورشید به اندازه روند شکل گیری مصالح و یا شکل های مختلف
زیربنائی ساختمان جهت طراحی بسیار لازم می باشد.

یکی از مهمترین مشخصه های نور طبیعی، توالی و دگرگونی آن در
طول روز است که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود. در تاریخ نقاشی
توجه به نور در دوره امپرسیونیست ها دیده می شود. هنگامی که نقاشان آتلیه های خود
را ترک می کردند و در زیر نور خورشید با نور طبیعی مشغول نقاشی شدند. از مشخصات
این سبک توجه به رنگ و نور در ساعات مختلف روز و انعکاس رنگ های اشیاء مختلف در
یکدیگر و تأثیر رنگ های پیرامونی و به کار بردن رنگ های خاص و ناب می شد. این
مقاله به بررسی نقش نور در معماری و معماری داخلی به عنوان یک جزء سازنده و مفهوم
بخش می پردازد و در خاتمه امید بر این دارد که در آینده در ساختمان ها همانند
نیاکانمان شاهد به کارگیری نور طبیعی به صورت یک عنصر کاملاً اثر بخش باشیم.

 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

دانلود پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

دانلود-پاورپوینت-ساختمان-پروما-مشهد

دانلود پاورپوینت ساختمان پروما مشهد

تعداد اسلاید  : 22

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

احداث
مجتمع تجاري پروما در سال 1379 با زير بنايي در حدود 25000 متر مربع در پنج
طبقه آغاز و در سال 1383 به بهره برداری رسید .

اين
مجتمع در يكي از پرجمعيت ترين و بهترين مکان شهر مقدس مشهد، در مجاورت منطقه سجاد و
هتل هماي شماره 2 با نمايي زيبا و با شكوه يكي از زيباترين ، پرابهت ترين و
بزرگترين مجتمع هاي تجاري ايران مي باشد.

سازه
ساختمان از بتون مسلح، استراكچري مقاوم در برابر زلزله را شكل داده است.

در
طبقات اول و دوم این مجتمع تجارتی انواع بوتیک‌های لباس ، کفش و … قرار دارد. در
طبقه سوم نیز شهربازی کودکان و کافی شاپ قرار دارد.

تجهیزات پروما

1-
سيستم هاي خنك كننده و گرم كننده مركزي (كرير) ساخت آمريكا.

2-
سيستم اعلام حريق
C-TEC ساخت انگلستان.

3-
سيستم پيجينگ مركزي
TOA ساخت ژاپن.

4-
سيستم تلفن سانترال 500 خط
Panasonic ساخت ژاپن.

5-
سيستم مدار بسته و نظارت تلويزيوني
Sanyo
ساخت ژاپن.

6-
نما تماماً از شيشه سكوريت آبي رفلكس بلژيك.

7-
پاركينگ هاي مسقف در حدود 600 متر مربع با دارا بودن سيستم تهويه.

8-
تايل سقف از نوع آموستيك آرمسترانگ با ريلينگ اصلي، ساخت آمريكا.

9- UPS مركزي ساخت GE آمريكا.

10- Server ها و كليه تجهيزات شبكه Legard ، Gigabyte ، 3 – Com ، Linksys

11-
آسانسورهاي پانوارميك، ساخت ايتاليا.

12-
پله هاي برقي (
OTIS)
ساخت فرانسه.

13-
اینترنت بی سیم رایگان . سوپر ماركت مجهز

در
اين مجتمع عظيم ، سوپر ماركتی بزرگ (
Hypermarket) در طبقه همكف قرار دارد. نتايج تحقيقات بازار، قدرت خريد مردم،
عدم وجود رقيب درخور توجه و ديگر عوامل، پيش بيني حضور روزانه 7000 نفر خريدار
مستعد را تائيد مي كند. برخی از مشخصه هاي ويژه اين سوپر ماركت به شرح زير است:


1- 6000 متر مربع سطح فروش متشكل از: واحد پخت نال و شيريني، خشكبار، مواد
پروتئيني و لبني،‌ ميوه و تره بار و بانك.

2-
يخچال هاي ايستاده و نشسته، فن آوري
Linde آلمان.

3-
قفسه هاي چوبي طبقه همكف و پوشش ستون ها از كشور تركيه تماماً
MDF

4-
سيستم يكپارچه فروش (
Pos)

5-
قفسه هاي فروشگاهي، راه بندها و ميزهاي فروش، ساخت
Arneg ايتاليا.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت خانه های تاریخی تبریز

دانلود پاورپوینت خانه های تاریخی تبریز

دانلود-پاورپوینت-خانه-های-تاریخی-تبریز

دانلود پاورپوینت خانه های تاریخی تبریز

تعداد اسلاید  : 84

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

مقدمه:

تبریز به عنوان یکی از مهم ترین شهرهای کشور با بیشینه تاریخی و فرهنگی از گذشته
های دور بنیانگذار بسیاری از سبک های هنری و پیشگام در عرصه های فرهنگی و اجتماعی
بوده است.

شهر تبریز به عنوان مرکز ولیعهد نشین عصر قاجار و دومین شهر
پر رونق کشور از لحاظ داشتن خانه های قدیمی،بسیار در خور توجه است.طبق مطالعات
اولیه حدود 300 خانه قدیمی ارزشمند در شهر تبریز وجود دارد که از این میان نزدیک
به 80 باب از آنها با معرفی میراث فرهنگی با کاربری فرهنگی تثبیت شده اند تا از
گزند تخریب مصون بمانند.

فهرستی از خانه های
تاریخی تبریز


-خانه کوزه کنانی (مشروطه)                            

-خانه امیر کبیر (امیر
نظام) ، قاجاریه

-خانه های
قدکی-بهنام-گنجه ای زاده ، قاجاریه

-خانه علوی ، قاجاریه

-خانه سلماسی ، اوائل
قاجار                            

-خانه حریری ، قاجاریه


-خانه دکتر صحتی ، اوائل قاجار-پهلوی               

خانه رستگار ، پهلوی

-خانه اردوبادی ، پهلوی
اول                            

-خانه امیر ارشد ،
قاجاریه 

-خانه ساوجبلاغی ، پهلوی
اول                        

-خانه حیدر زاده ،
قاجاریه

-خانه گنجعلی زاده ،
پهلوی اول                       

-خانه سرخه ای ، قاجاریه

-خانه لاله ای ، اوائل
پهلوی                           

-خانه شربت اوغلی

-خانه بلورچیان                                          

-خانه گنجه ای زاده ،
قاجاریه

-خانه نیشابوری ، اواخر
پهلوی اول

-خانه ثقه الاسلام ،
پهلوی

-خانه رحیمی ، قاجاریه

-خانه حداد ، اواخر قاجار

-خانه کاوه ،
قاجاریه                                   

-خانه کمپانی ، پهلوی اول

-خانه نقشینه
،قاجاریه                                

-خانه صدقیان ، قاجاریه

-خانه ، مجتهدی ، قاجار و
پهلوی اول              

-خانه صرافلار ، قاجاریه
و پهلوی اول

-خانه سیلاب ،
قاجاریه                               

-خانه حاج شیخ ، قاجاریه

-خانه حسین زاده (یاشار)
، قاجاریه               

-خانه ختایی ،اوائل صفویه
واواخر قاجار

-خانه صلح جو ،
قاجاریه                           

-خانه معبودی ، قاجاریه

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

دانلود پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز بنای خانه سلماسی

دانلود-پاورپوینت-تحلیل-آنالیز-سایت-و-آنالیز-بنای-خانه-سلماسی

دانلود پاورپوینت تحلیل آنالیز سایت و آنالیز
بنای خانه سلماسی

تعداد اسلاید  : 106

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

شناخت بنا

اطلاعات کروکی:معماری تبلوری از
فرهنگ یک جامعه در گذرزمان می باشد .معماری هنر خوب زيستن است وترکیب وتجسم هنر
وماده .

    خانه سلماسی واقع درخیابان جنت – جنت11می
باشد. این بنادارای دو ورودی که ورودی اصلی ازسمت جنوب که درجنت11واقع شده است
وورودی دیگردرسمت شما ل که بیشتربرای دسترسی به ورودی زیرزمین استفاده می شود .
ورودی این بنابه صورت شاخص توسط یک ایوان سقف دارکه از4ستون به وجودآمده است.

پلان این بناتقریبا
قرینه است دروسط واکس ورودی یک راهروعریض 
که ازهرطرف به2اتاق دسترسی داردودرانتهای این راهرودری تعبیه شده که به روی
یک سکوی باپله دوطرفه باز می شود که این پله ها دسترسی به زیر زمین را امکان پذیر
می کند.خود بنابا5پله از کف حیاط اختلاف سطح داردواین اختلاف سطح به خاطرنور گیر
زیرزمین است . یک سرویس حمام درداخل که مشرف به راهرواست ویک سرویس توالت که ورودی
آن به ایوان باز می شود یک بخاری که دربین جرزدیوارقرارگرفته وبه دواتاق همجوار
خودمشرف است ویک زیرزمین که پلان آن مشابه پلان همکف ولی نصف آن است.

 

تاریخچه معماری در
ایران :

دردوران پیش از
پایداری حکومت هخامنشی بناهای زیبا وبا شکوه بسیاری درایران ساخته می شد .از جمله
چغاز بنیل نزدیک هفته تپه خوزستان .

در زیر معبد چغاز بنیل
ویرانه ای از یک معبد کهن تر نهفته است که با استفاده ازمصالح آن بعضی دیوارهای
چغازنبیل را ساخته اند. دراین معبد که اکنون به صورت زیرزمین چغازنبیل در آمده
انواع واقسام قوس ها وپوششها که تا به امروز در معماری ایران به کار رفته ، دیده
می شود وبی گمان می توان آن را پایه وآغاز معماری ایران به ویژه فن پوشش واصول
معماری در ایران دانست همچنین در کنار شهر دورانتاش سردابه هایی است که به آرامگاه
بزرگان شهر اختصاص یافته است. در این سردابه ها نیز پوشش طاق (به صورتی که امروز
رومی گفته می شود) به طرز بسیار پرداخته واستوار به چشم می خورد. کاربرد قیر در
بند آجرها آغاز عایق کاری در ساختمان را نشان می دهد.

 

 

  
ایلامیان در باختر وجنوب ایران زندگی می کردند وعلاوه برآنها اقوام دیگر هم
در ایران می زیسته اند (مثل مادها و…) آثار به جا مانده از هیچ قومی به اهمیت
معماری ایلامیان نیست به ویژه که هیچ یک ازآثارشان به اندازه معماری ایلامیان
برمعماری ایران تأثیر نگذاشته است .چنانکه 5 شیوه از 7 شیوه معماری ما با هنر
ایلامی پیوند دارد.

  
اززمان پادشاهی مادها چند دخمه و پرستشگاه و دژ در سرزمین ایران باقی است
که معروفترین آنها عبارتند از :

    دخمه وپرستشگاه قزقاپان بیرون از خاک ایران
امروزی (در باختر ایران )

    دخمه های سکاوند فخریکا وشیرین وفرهاد در
کردستان

    دخمه وپرستشگاه دائو – دختر در فارس .

 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تاريخچه معماری ايران

دانلود پاورپوینت تاريخچه معماری ايران

دانلود-پاورپوینت-تاريخچه-معماری-ايران

دانلود پاورپوینت تاريخچه
معماری ايران

تعداد اسلاید  : 78

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

تعریف معماری :

معماری تبلوری از
فرهنگ یک جامعه در گذرزمان می باشد .معماری هنر خوب زيستن است وترکیب وتجسم هنر
وماده .

تاریخچه معماری در
ایران :

دردوران پیش از
پایداری حکومت هخامنشی بناهای زیبا وبا شکوه بسیاری درایران ساخته می شد .از جمله
چغاز بنیل نزدیک هفته تپه خوزستان .

در زیر معبد چغاز بنیل
ویرانه ای از یک معبد کهن تر نهفته است که با استفاده ازمصالح آن بعضی دیوارهای
چغازنبیل را ساخته اند. دراین معبد که اکنون به صورت زیرزمین چغازنبیل در آمده
انواع واقسام قوس ها وپوششها که تا به امروز در معماری ایران به کار رفته ، دیده
می شود وبی گمان می توان آن را پایه وآغاز معماری ایران به ویژه فن پوشش واصول
معماری در ایران دانست همچنین در کنار شهر دورانتاش سردابه هایی است که به آرامگاه
بزرگان شهر اختصاص یافته است. در این سردابه ها نیز پوشش طاق (به صورتی که امروز
رومی گفته می شود) به طرز بسیار پرداخته واستوار به چشم می خورد. کاربرد قیر در
بند آجرها آغاز عایق کاری در ساختمان را نشان می دهد.

 

 

  
ایلامیان در باختر وجنوب ایران زندگی می کردند وعلاوه برآنها اقوام دیگر هم
در ایران می زیسته اند (مثل مادها و…) آثار به جا مانده از هیچ قومی به اهمیت
معماری ایلامیان نیست به ویژه که هیچ یک ازآثارشان به اندازه معماری ایلامیان
برمعماری ایران تأثیر نگذاشته است .چنانکه 5 شیوه از 7 شیوه معماری ما با هنر
ایلامی پیوند دارد.

  
اززمان پادشاهی مادها چند دخمه و پرستشگاه و دژ در سرزمین ایران باقی است
که معروفترین آنها عبارتند از :

    دخمه وپرستشگاه قزقاپان بیرون از خاک ایران
امروزی (در باختر ایران )

    دخمه های سکاوند فخریکا وشیرین وفرهاد در
کردستان

    دخمه وپرستشگاه دائو – دختر در فارس .

 

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تاريخچه پل و پل سازی

دانلود پاورپوینت تاريخچه پل و پل سازی

دانلود-پاورپوینت-تاريخچه-پل-و-پل-سازی

دانلود پاورپوینت تاريخچه پل و پل سازی

تعداد اسلاید  : 27 شامل تصویر و توضیحات

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

پل سازی تا عهد هخامنشی:

از گذشته پل سازي در
ايران تا ئوره تاريخي اطلاع دقيقي نداريم تنها منبعي كه از احداث پل در اختيارمان
مي گذارد فقط اشاره به پلي مي نمايد كه توسط آتاخوشو خواهرزاده شيلخاخا دومين
پادشاه سلسله آباراتي حدود 1800تا1700پيش از ميلاد بروي رودخانه اولاي يا كرخه خبر
مي دهد.

پل سازي در عهد مادها:

هر چند آثار و شواهدي دال
بر وجود پل در اين دوره وجود ندارد ليكن ترديدي نيست آنان كه براي هموار كردن راه
به پر كردن نشيبها و فرو ريختن فرازها پرداختند مسلما براي عبور از مانع آبي نيز
انديشه نموده بودند.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت بررسی معماری شيوه رازی

دانلود پاورپوینت بررسی معماری شيوه رازی

دانلود-پاورپوینت-بررسی-معماری-شيوه-رازی

دانلود پاورپوینت بررسی معماری شيوه رازی

تعداد اسلاید  : 54

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

مقدمه

چهارمين شيوه معماري
ايران كه همه ويژگي
هاي خوب شيوههاي پيشين را به بهترين گونه دارا ميباشد، سبك رازي است كه از زمان آل زياد  شروع شد. در زمان سلجوقيان به اوج رسيد و تا
روزگار مغول ادامه يافت. آغاز كار اين شيوه هرچند 
از شمال ايران بود، اما در شهر ري پا گرفت و بهترين ساختمان
ها در آن شهر ساخته شد. اگرچه در پي غارت شهر به دست
محمود غزنوي از ميان رفته
اند. البته  توضيح اين نكته ضروري است
كه در اواخر  شيوه خراساني  بناهايي داريم كه بيشتر به سبك رازي مي
خورد.  بناي
مقبره
ي امير اسماعيل ساماني،
مزار ارسلان جاذب و منار اياز با وجود 
اشتراك زماني با شيوه خراساني از بناهاي اوليه شيوه رازي مي
باشند.

مقبره امير اسماعيل
ساماني

ساختمان اين بنا در بخارا
است كه در زمان شيوه خراساني  ساخته شده،
ولي همه ويژگي
هاي شيوه رازي را دارا ميباشد. همچنين در آن بكارگيري درخشان آجرنمايان است كه
به عنوان عنصر اصلي ساخت بنا توان چشمگير نقش اندازه
هاي سطوح تزئيني را به نمايش ميگذارد. رديف عمود و افق باريكههاي آجر تونشستگي و بيرون آمدگي  آجرچيني ها بافت زيباي سايه روشن را ايجاد ميكند  كه
يادآور بافت
هاي درهمرفتهي حصير و سبدبافي است. در  شيوه رازي
آجر به عنوان مصالح تزئيني خالق انواع بي
شمار نقشهاي شكسته و راست خط در
سطوح  گوناگون بناست.  چهارگوشه بيرون نما   چهار پيلك دارد و در آن برخلاف شيوه خراساني،
وسواس  كوتاه گرفتن ساختمان چندان جدي
گرفته نشده است و بلنداي آن كم نيست. در گذشته اين گنبد دو پوش بود ه كه در حال حاضر
پوسته زيرين آن باقي مانده است.

دانلود فایل

دانلود پاورپوینت تاريخچه حمام های سنتی ايران

دانلود پاورپوینت تاريخچه حمام های سنتی ايران

دانلود-پاورپوینت-تاريخچه-حمام-های-سنتی-ايران

دانلود پاورپوینت تاريخچه حمام های سنتی ايران

تعداد اسلاید  : 32

 

قسمتی از متن اسلاید ها :

تاریخچه حمام در ایران

شستوشوي بدن و حمام كردن براي ايرانيها علاوه بر پاكيزه كردن تن و دفع چرك، يك آيين مذهبي هم بوده. در تمام
اديان پيش از اسلام- از مهرپرستان گرفته تا زرتشتي
ها-غسل كردن يكي از شرطهاي شركت در مراسم بوده، اين است كه نه تنها در
يك جايي مثل كاخ شاهي تخت جمشيد نشانه
هايي از حمام پيدا ميكنند بلكه باستانشناسها، بعد از
كلي جست
وجو به اين
نتيجه رسيدند كه ساخت حمام
هاي عمومي از عهد هخامنشي در همه شهرهاي ايران رايج بوده است.

 غسل كردن چه به صورت واجب و چه به صورت مستحب،
به مناسبت
هاي مختلف به
مسلمان
ها سفارش شده، به همين خاطر بعد از اسلام،
شاهان ايراني و البته آدم
هاي خير، شهرهاي ايراني را پر كردند از حمامهاي عمومي تا جايي كه در شهري مثل اصفهان فقط
در عهد صفوي
272 حمام عمومي
ساخته شد

يك فضاي گنبدي شكل نيمه تاريك پر از بخار به
علاوه داستاني كه توي آن، اولين حمام را جن
ها براي حضرت سليمان ميسازند، زهره خيليها را آب ميكرد و خيليها بودند كه
از ترس اجنه پا به حمام نمي
گذاشتند. نمونهاش همين مظفرالدينشاه، پنجمين شاه قدرت قاجار خودمان كه هر وقت هوس حمام رفتن و آب تني به
سرش مي
زد، امير بهادر وزير جنگش را به حمام ميفرستاد تا آنجا را از وجود اجنه پاك كند

آداب و سنن در حمام های
قدیم

سابقاً
در همه جای ایران حمام عمومی وجود داشت و اهالی محل اقلاً هفته
ای یک بار به منظور نظافت به حمام میرفتند . با این تفاوت که مردان قبل از طلوع
آفتاب تا ساعت هشت صبح حمام می
گرفتند و از آن ساعت تا ظهر و حتی چند ساعت بعد از ظهر حمام در اختیار زنان
بود . امروز هم حمام عمومی در غالب نقاط ایران وجود دارد ، منتها فرقش با حمام
های قدیم این است که در حمامهای قدیم از خزینه استفاده میشد ، ولی در حمامهای عمومی جدید دوشهای متعدد جای خزینه را که به هیچ وجه منطبق با
اصول بهداشتی نبود گرفته است

در
حمام
های
عمومی خزینه
دار که امروزه در ایران کمتر وجود دارد سنن و آدابی را از قدیم رعایت میکردند که بعضاً جنبه ضربالمثل پیدا کرده است

یکی از
آن آداب این بود که هر کس وارد خزینه حمام می
شد به افرادی که شست و شو میکردند سلام میکرد و ضمناً در همان پله اول خزینه دو دست را
زیر آب کرده ، کمی از آب خزینه بر
میداشت و به یکایک افراد حاضر از آن آب حمام تعارف میکرد ، برای تازه وارد مهم و مطرح نبود که افراد
داخل خزینه از آشنایان هستند یا بیگانه ، به همه از آب مفت و مجانی تعارف می
کرد و مخصوصاً نسبت به افراد بیگانه بیشتر
اظهار علاقه و محبت می
کرد زیرا آشنا در هر حال آشناست و دوست و آشنا احتیاج به تعارف ندارند

سنت
دیگر این بود که هر کس وارد حمام می
شد ، برای اظهار ادب و تواضع نسبت به افراد بزرگتر که در صحن حمام نشسته ،
مشغول کیسه
کشی و صابونزدن بودند ، یک سطل یا طاس بزرگ آب گرم از خزینه حمام برمیداشت و بر سر آن بزرگتر میریخت ؛ البته این عمل به تعداد افراد بزرگ و قابل احترام که در صحن حمام
نشسته بودند تکرار می
شد و تازه وارد وظیفه خود میدانست که بر سر یکایک آنان با رعایت تقدم و تأخر آب گرم بریزد . بسا اتفاق
می
افتاد
که یک یا چند نفر از آن اشخاص مورد احترام در حال کیسه کشیدن و یا صابون زدن بودند
و احتیاجی نبود که آب گرم به سر و بدن آنها ریخته شود ، با این حال این عوامل مانع
از ادای احترام نمی
شد و کوچکترها به محض ورود به صحن حمام خود را موظف میدانستند که یک طاس آب گرم بر سر و بدن آنها
بریزند و بدین
وسیله عرض خلوص و ادب کنند

از آداب دیگر در حمامهای عمومی خزینهدار قدیم این بود که اگر تازه وارد ، کسی از
آشنایان و بستگان نزدیک و بزرگتر از خود را در صحن حمام می
دید ، فوراً به خدمتش میرفت و به منظور اظهار ادب و احترام او را مشت و
مال می
داد یا اینکه لیف صابون را به زور و اصرار از
دستش می
گرفت و پشتش
را لیف می
زد

در هر صورت این رسوم از قدیمیترین ایام یعنی از
زمانی که حمام خزینه به جای آب چشمه و رودخانه در امر نظافت و پاکیزگی مورد
استفاده قرار گرفت ، معمول گردید
.

ذكر این نكته ضروری است كه این رسوم و یا دیگر
رسومی كه در اینجا آورده نشده به یك شكل در سراسر ایران اجرا نمی
شده و در مناطق مختلف ، رسوم و آداب و سنن
مختلفی وجود داشته است

 

بی مناسبت نیست که اطلاعات زیر را درباره حمامهای قدیم و آداب حمام رفتن ، از نوشته شادروان
علی جواهر کلام نقل كنیم
:

در عهد قاجاریه حمام رفتن در فصل زمستان کار
دشواری بود و غالب مردم اواخر پاییز حمام می
رفتند و تا شب عید رنگ حمام را نمیدیدند . این وضع منحصر به ایران نبود ، فرنگیها هم تا پیش از جنگهای صلیبی اصلاً اطلاعی از حمام نداشتند و همین
که ایام جنگ
های صلیبی به
شرق آمدند با حمام آشنا شدند . مع ذالک باز هم تا مدتی بعد از آن حمام نرفتن در
فرنگستان مد بود و مشهور است که یکی از ملکه
های فرانسه همیشه افتخار میکرد که پنج سال است به حمام نرفته است

دانلود فایل