ادوات facts و d facts و انواع آن

ادوات facts و d facts و انواع آن

ادوات facts و d facts و انواع آن

مجموعه جامع پروژه و مقالات با موضوع ادوات facts و d facts و انواع آن کل مطالب به زبان فارسی می باشد دو پروژه پایانی و نود پروژه درسی یا مقاله فرمت: pdf یا doc word – تعداد کل صفحات: 1160 انواع مختلف ادوات FACTS نیز در این مجموعه ارائه شده است موضوعات و مباحث ارائه شده در این مجموعه آشنایی با ادوات FACTS تاریخچه ادوات FACTS انواع ادوات FACTS ادوات FACTS بر مبنای تایریستور ادوات FACTS بر مبنای GTO ادوات FACTS در شبکه های توزیع ( ادوات D- FACTS ) انواع سه‌گانه نسل جدید ادوات FACTS

پایان نامه پروژه جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه پروژه جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه پروژه جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه پروژه جبران سازی توان راکتیو با ادوات FACTS تعداد صفحات:66 فرمت word مقدمه در سالهای اخیر بار تحمیلی به شبکه‌های انتقال افزایش پیدا کرده و این افزایش هم چنان به علت زیاد شدن تعداد مولدهای منفرد و جدا از شرکت‌های برق و همچنین افزایش رقابت میان خود شرکت‌ها ادامه دارد. به این امر باید این مسئله را اضافه کرد که به دست آوردن حریم‌های جدید برای عبور خطوط انتقال نیرو بسیار دشوار میباشد. افزایش بار انتقالی، نبود طراحی بلند مدت، و نیاز به دسترسی آزادانه شرکت‌ها و مشترکین به موسسات تولید کننده، همه با هم موجب پدیدار شدن تمایلاتی در جهت ایمنی کمتر و کیفیت پایین‌تر تولید و تأمین

پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word

پایان نامه بررسی پایداری دینامیکی سیستم های قدرت با کنترلر PSS و ادوات FACTS فرمت word تعداد صفحات : ۱۲۲ نوسانات الکترومکانیکی فرکانس پایین کاراکترهای اجتناب ناپذیر سیستم های قدرت می باشند و آنها بطور وسیعی روی ظرفیت انتقال خطوط انتقال و پایداری سیستم قدرت اثر می گذارند.PSS و ادوات FACTS می توانند به میرایی نوسانات فرکانس پایین کمک کنند.هدف از این تحقیق طراحی PSS پیشرفته و طراحی کنترلر میرایی از ادوات FACTS می باشد.استراتژی کنترل هوشمند ترکیب شده است از دانش شناسایی سیستم و کنترل منطق فازی و شبکه های عصبی به کار رفته در طراحی PSS . یک PSS مبتنی بر منطق فازی ارایه می شود و بوسیله شبکه عصبی تنظیم می شود.PSS پیشنهادی بهتر از PSS معمولی میرایی