مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 22 ساعت کد 92003079 عصر اندیشه

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 22 ساعت کد 92003079 عصر اندیشه

مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه 22 ساعت کد 92003079 عصر اندیشه

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون مهارت های حرفه ای و اداری کار با رایانه کد دوره: 92003079 مدت دوره: 22 ساعت تعداد سئوالات: 80 سئوال فرمت فایل: PDF