مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه 22 ساعت کد 92003079

مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه 22 ساعت کد 92003079

مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه 22 ساعت کد 92003079

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سوالات آزمون مهارت حرفه ای اداری کار با رایانه سایت عصر اندیشه کد دوره: 92003079 مدت دوره: 22 ساعت تعداد سئوال: 1185 صفحه فرمت فایل: PDF