ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماریهای تنفسی حاد 6 ساعت کد 99506765

ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماریهای تنفسی حاد 6 ساعت کد 99506765

ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماریهای تنفسی حاد 6 ساعت کد 99506765

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان نمونه سئوالات آزمون ملاحظات بازگشایی مدارس در شرایط اپیدمی بیماریهای تنفسی حاد کد دوره: 99506765 مدت دوره: 6 ساعت تعداد سئوالات: 200 سئوال فرمت فایل: PDF