متن و ترجمه مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز

متن و ترجمه مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز

متن و ترجمه مقاله بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز

بررسی نظریه عدالت از دیدگاه جان رالز مقدمه جان رالز در میان اندیشمندانی است که به لحاظ توجه به فلسفة سیاسی دارای جایگاه ویژه ای است.جان رالز را می توان به حق میتوان به عنوان کسی که ادبیات خاموش و خفته فلسفه هنجاری – تحلیلی را روح و جان تازی ای در نیمه دوم قرن بیستم، بخشید ،به حساب آورد. رالز به مسائل و موضوعات مختلف انسانی از دریچه عدالت نگاه کرده استو یک مساله چند بعدی برای حل مسائل مختلف جوامع انسانی تحت عنوان نظریه عدالت عرضه داشته است که هم دارای ابعاد اخلاقی،سیاسی،اجتماعی ،اقتصادی ،روانشناسی، فلسفی و ساختاری و حقوق بشری می باشد .جان رالز نظریه خود را به صورت سیستماتیک عرضه

پایان نامه بررسی نظریه عدالت از منظر جان رالز

پایان نامه بررسی نظریه عدالت از منظر جان رالز

پایان نامه بررسی نظریه عدالت از منظر جان رالز

جان رالز از عمده فلاسفه لیبرال آمریکاست وی پس از اخذ مدرک لیسانس از دانشگاه پرینستون به ارتش پیوست و در جنگ جهانی دوم شرکت کرد. پس از این تجربه جنگ را در سال ۱۹۴۶ رها ساخت و اندکی بعد به دانشگاه پرینستون بازگشت تا دکترای خود را در رشته فلسفه اخلاق بگیرد. وی یکی از چهره­های پیشرو در فلسفه اخلاقی و سیاسی است. نظریات او در فلسفه سیاسی که تحت عنوان مکتب رالزی شناخته می­شود، از این نقطه آغاز می ­شود که “منطقی­ترین اصول عدالت آنهایی هستند که هر کسی می­تواند آن را از موضعی منصفانه بپذیرد”. وی یکی از اصلی­ترین متفکران فلسفه سیاسی لیبرالیسم است. کتاب نظریه­ عدالت (A Theory of Justice) اولین اثر رالز است که در سال ۱۹۷۱ منتشر شد و در سال­های ۱۹۷۵ و ۱۹۹۹ مورد بازبینی قرار گرفت. این کتاب از سه