مقاله تاثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران

مقاله تاثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران

مقاله تاثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران

در این مقاله به تاثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران پرداخته شده است.(مقاله ۲ بخش دارد)؛ فایل این مقاله ورد است و قابل ویرایش، فهرست مطالب آن شامل: چکیده مقدمه بخش اول: ارتش پسا انقلابی در جنگ ایران و عراق‌ آغاز جنگ‌ جغرافیای منطقه جنگی‌ جمعیت‌نگاری نسبی‌ نبرد سوسنگرد: آغازی اشتباه تحلیل عملکرد ارتش ایران‌ بخش دوم :تأثیر انقلاب اسلامی بر ارتش ایران‌ تأثیر بر روابط مردم، ارتش و حکومت پاسداران یا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌ تأثیرات انقلاب بر کیفیت و کمیت تجهیزات ایران‌ رهبر نظامی جدید تأثیر منطقه‌ای جنگ‌ نتیجه‌گیری‌ منابع