مقاله رشته ورزشی پدل

مقاله رشته ورزشی پدل

مقاله رشته ورزشی پدل

به نام خدا این مقاله ما را با ورزش جدید پدل آشنا می‌کند؛ در این مقاله به این موارد اشاره شده است: که چه زمانی این ورزش به وجود آمده است؛ چه زمانی به ایران ورود داشته است؛شباهت این ورزش با ورزش های دیگر و به چگونگی بازی و ویژگی های آن می‌پردازیم. فهرست مطالب این مقاله شامل: مقدمه آشنایی باورزش جدید پدل ورزش نوظهور ورود به ایران شباهت ها ویژگی ها منبع می‌باشد.باتشکر