میزان مؤلفه های فنولی و فعالیت آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های

میزان مؤلفه های فنولی و فعالیت آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های

میزان مؤلفه های فنولی و فعالیت آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Phenolic content and antioxidant activity of extracts from whole buckwheat (Fagopyrum esculentum Möench) with or without microwave irradiation عنوان فارسی: میزان مؤلفه های فنولی و فعالیت آنتی اکسیدان های موجود در نمونه های استخراج شده از گندم سیاه (Fagopyrum esculentum Möench) با یا بدون اشعه های مغناطیسی چکیده هدف این مطالعه، استخراج مؤلفه ها و عنصرهای فنولی و بررسی واکنش آنتی اکسیدان های حاصله از گندم سیاه با آب، اتانول آبی 50%، یا اتانول 100%، با استفاده از تابش اشعه های مایکروویو یا با استفاده از حوضچه آبی به مدت 15 دقیقه در دماهای مختلف (23 الی 150 درجه سانتی گراد) می باشد. با افزایش دما، میزان فنول

همه گیر شناسی سرخجه در جمعیت غیرایمن شده ایالت سائوپائولوی برزیل

همه گیر شناسی سرخجه در جمعیت غیرایمن شده ایالت سائوپائولوی برزیل

همه گیر شناسی سرخجه در جمعیت غیرایمن شده ایالت سائوپائولوی برزیل

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Rubella seroepidemiology in a non-immunized population of Sao Paulo State, Brazil عنوان فارسی: همه گیر شناسی سرخجه در جمعیت غیرایمن شده ایالت سائوپائولوی برزیل چکیده بررسی سرم شناسی سرخجه 476 نفر در یک دوره از نوامبر 1990 تا ژانویه 1991 انجام گرفته بود که افراد به وسیله روش نمونه برداری از Careiras یک شهر کوچک که در حوالی شهر سائوپائولو جنوب شرقی برزیل قرار گرفته است، انتخاب شده بودند. هدف این بررسی، برای شناسایی همه گیر شناسی سرخجه در جامعه غیرایمنی فراگیر در جنوب شرقی برزیل بود. این بررسی شامل تحقیق میزان شیوع بود که بین سنین (0الی 40 ساله) طبقه بندی شده بودند. تعداد صفحات

ترس از موفقیت

ترس از موفقیت

ترس از موفقیت

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: FEAR OF SUCCESS Carl V. Rabstejnek, P.E., M.B.A., Ph.D. عنوان فارسی: ترس از موفقیت چکیده افرادی که با شناخت کامل استعدادهای پنهان خود با شکست مواجه می شوند، از سازمان ها و جامعه مدیریت استعداد بی بهره می مانند. توضیحات متعددی برای مراحل میان بری مطرح شده اند که اغلب به جای پوشش جامع موضوع، تمایل مؤلفان را نشان می دهد. این مقاله بررسی جامعی از بسیاری از تئوری ها فراهم کرده است که حمل بر شکست فردی و شغلی برای ترس از موفقیت می باشد. این مفهوم از دیدگاه های روان کاوی/ روان پویشی توصیف شده است، که دربر

منبع کنترل و بهزیستی ذهنی یک مطالعه بین فرهنگی

منبع کنترل و بهزیستی ذهنی یک مطالعه بین فرهنگی

منبع کنترل و بهزیستی ذهنی یک مطالعه بین فرهنگی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Locus of control and subjective well-being – a cross-cultural study عنوان فارسی: منبع کنترل و بهزیستی ذهنی- یک مطالعه بین فرهنگی چکیده این تجزیه و تحلیل به بررسی تفاوتها در منبع کنترل و بهزیستی ذهنی در چین و آفریقای جنوبی می پردازد که چگونه این متغیرها در هر منطقه با یکدیگر در ارتباطند و چگونه متغیرهای دموگرافیک (آماری) با هر دوی منبع کنترل و بهزیستی ذهنی در ارتباط می باشند. یکصد و یازده محقق در آفریقای جنوبی و چین مطالعه کرده بودند و فرضیه ای مبنی بر اینکه مناطق مختلف سبب منبع کنترل مختلف شده و نمایه های بهزیستی ذهنی مورد حمایت واقع شده بودند و با متغیرهای

تأثیر احتمال مکان و منبع کنترل روی سطح و میزان بهزیستی

تأثیر احتمال مکان و منبع کنترل روی سطح و میزان بهزیستی

تأثیر احتمال مکان و منبع کنترل روی سطح و میزان بهزیستی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Impact of Locus of Control Expectancy on Level of Well-Being عنوان فارسی: تأثیر احتمال مکان و منبع کنترل روی سطح و میزان بهزیستی چکیده این مقاله تأثیر منبع کنترل را مورد مطالعه و بررسی قرار می دهد، منبع کنترل اسم یک تئوری یادگیری اجتماعی روانشناسی است و به دلیل کاربردهای مناسب اش روی کیفیت مدیریت و رهبری، روی سطح و میزان شادی فردی، به وفور مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است. اولین استراتژی تحقیقی بکار گرفته شده، به استراتژی پرسشنامه ای مربوط می شود. تعداد صفحات انگلیسی: 14 تعداد صفحات فارسی: 34 سال مقاله:

استخراج آب غیرضروری از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار

استخراج آب غیرضروری از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار

استخراج آب غیرضروری از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Subcritical water extraction of phenolic compounds from pomegranate (Punica granatum L.) seed residues and investigation into their antioxidant activities with HPLC–ABTS•+ assay عنوان فارسی: استخراج آب غیرضروری از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار (گونه punica granatum L.) و بررسی واکنش آنتی اکسیدانت از طریق روش سنجش چکیده استخراج آب غیرضروری (SWE) از ترکیبات فنولی موجود در باقیمانده دانه های انار (PSR) مورد بررسی قرار گرفت. میزان کل ترکیبات فنولی (TPC) و ظرفیت آنتی اکسیدانت های موجود در عصاره های استخراج شده در چهار دمای مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت، و ظرفیت های کل واکنش آنتی اکسیدانت ها به وسیله متصل کردن روش کروماتوگرافی مایع

مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی

مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی

مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Students counseling and academic achievement عنوان فارسی: مشاوره دانش آموزی و پیشرفت تحصیلی چکیده آموزش و پرورش نقش مهمی در پیشرفت و توانایی های دانش آموزان دارد. با آموزش و پرورش مورد انتظار افراد (دانش آموزان) می توان کیفیت کامل و بالقوه آنها را توسعه داد. شاخص های موفقیت (مدرسه) در انجام این وظیفه می تواند از پیشرفت تحصیلی عالی و انواع وسیعی از مهارت های خاص یاد گرفته شده توسط یادگیرندگان در نظر گرفته شوند و شامل مسائل مربوط به دانشگاه [مدرسه] نمی باشد. تعداد صفحات انگلیسی: 4 تعداد صفحات فارسی: 10 سال مقاله: 2011 فرمت

ویژگی های پنیر کاممبرت کم کلسترول ساخته شده به وسیله

ویژگی های پنیر کاممبرت کم کلسترول ساخته شده به وسیله

ویژگی های پنیر کاممبرت کم کلسترول ساخته شده به وسیله

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Properties of cholesterol-reduced Camembert cheese made by crosslinked β-cyclodextrin عنوان فارسی: ویژگی های پنیر کاممبرت کم کلسترول ساخته شده به وسیله -سیکلودکسترین شبکه ای شده چکیده بررسی حاضر برای تعیین ویژگی های فیزیکی شیمیایی و حسگری در پنیر کاممبرت کم کلسترول ساخته شده به وسیله -سیکلودکسترین شبکه ای شده ( ) طراحی شده بود. ترکیب پنیر کاممبرت کم کلسترول مشابه با پنیر کنترلی بود و کاهش کلسترول به 6/90% رسید. هیچ تفاوتی در مقدار کلی اسیدهای چرب با زنجیره کوتاه بین پنیر کم کلسترول و پنیر کنترل شده در هر دوره رسیدگی یافت نشده بود. رهاسازی اسیدبوتیریک و کاپریک تقریباً به افزایش مقدار کلی اسیدهای چرب آزاد

استخراج عصاره های حاوی پلی فنول از پوست پرتقال

استخراج عصاره های حاوی پلی فنول از پوست پرتقال

استخراج عصاره های حاوی پلی فنول از پوست پرتقال

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Ultrasound-assisted extraction of polyphenols (flavanone glycosides) from orange (Citrus sinensis L.) peel عنوان فارسی: استخراج عصاره های حاوی پلی فنول از پوست پرتقال (citrus sinensis L) به روش اولتراسوند چکیده این مطالعه تحقیقی شامل بررسی استخراج عصاره های پلی فنولی، مخصوصاً فلاونونها، از پوست پرتقال (citrus sinensis L) به کمک اتانول می باشد و از اتانول به عنوان یک حلال غذایی استفاده گردید. تعداد صفحات انگلیسی: 8 تعداد صفحات فارسی: 23 سال مقاله: 2010 فرمت فایل: PDF انگلیسی+ WORD فارسی

مدیریت اطلاعات به عنوان توانگر مرحله ی رشد مدیریت دانش

مدیریت اطلاعات به عنوان توانگر مرحله ی رشد مدیریت دانش

مدیریت اطلاعات به عنوان توانگر مرحله ی رشد مدیریت دانش

مقاله ترجمه شده انگلیسی به فارسی عنوان انگلیسی: Information management as an enabler of knowledge management maturity: A South African perspective عنوان فارسی: مدیریت اطلاعات به عنوان توانگر مرحله ی رشد مدیریت دانش: دیدگاه آفریقای جنوبی چکیده این مقاله موارد نادیده گرفته شده و موضوعات مهم روابط بین تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات (ICT)، مدیریت اطلاعات (IM)، مدیریت دانش (KM) را توضیح می دهد. تعریف گستردگی بین ICT، IM، KM و به ویژه مرحله ی رشد، یک عنوان در پایگاه اطلاعاتی باقی مانده است. این موضوعات می تواند به طور گسترده ای به صورت موارد مشکل ساز و متنوع خلاصه شود و در مقابل طیفی از بررسی ها قرار می گیرد. تعداد صفحات انگلیسی: 11