مدل سه بعدی 3dmax از سوله دوقلو به ابعاد2* 15*36

مدل سه بعدی 3dmax از سوله دوقلو به ابعاد2* 15*36

مدل-سه-بعدی-3dmax-از-سوله-دوقلو-به-ابعاد2*-15*36فایلهای سه بعدی واقعی 3dmaxو اتوکدو 3ds از سوله دوقلو با دو دهانه 15/50 و طول 36 متر ( 6 دهنه و 7 قاب سوله) به مساحت 1116 متر مربع، مناسب جهت مصارف صنعتی(کارخانه وکارگاه تولیدی)،کشاورزی( گاوداری، مرغداری، انبار علوفه)،نظامی( آشیانه، زاغه، انبار)، آموزشی( کلاس، کارگاه، آزمایشگاه)،تعمیرگاه،انبارهای عمومی، و غیره

دانلود فایل

مدل سه بعدی 3dmax از سوله به ابعاد 15*36

مدل سه بعدی 3dmax از سوله به ابعاد 15*36

مدل-سه-بعدی-3dmax-از-سوله-به-ابعاد-15*36فایلهای سه بعدی واقعی 3dmaxو اتوکدو 3ds از سوله با دهانه 15/75 و طول 36 متر ( 6 دهنه و 7 قاب سوله) به مساحت 567 متر مربع، مناسب جهت مصارف صنعتی(کارخانه وکارگاه تولیدی)،کشاورزی( گاوداری، مرغداری، انبار علوفه)،نظامی( آشیانه، زاغه، انبار)، آموزشی( کلاس، کارگاه، آزمایشگاه)،تعمیرگاه،انبارهای عمومی، و غیره.

دانلود فایل

مدل سه بعدی 3dmax از سوله دوقلو به ابعاد2* 15*36

مدل سه بعدی 3dmax از سوله دوقلو به ابعاد2* 15*36

مدل-سه-بعدی-3dmax-از-سوله-دوقلو-به-ابعاد2*-15*36فایلهای سه بعدی واقعی 3dmaxو اتوکدو 3ds از سوله دوقلو با دو دهانه 15/50 و طول 36 متر ( 6 دهنه و 7 قاب سوله) به مساحت 1116 متر مربع، مناسب جهت مصارف صنعتی(کارخانه وکارگاه تولیدی)،کشاورزی( گاوداری، مرغداری، انبار علوفه)،نظامی( آشیانه، زاغه، انبار)، آموزشی( کلاس، کارگاه، آزمایشگاه)،تعمیرگاه،انبارهای عمومی، و غیره

دانلود فایل

مدل سه بعدی 3dmax از سوله به ابعاد 15*36

مدل سه بعدی 3dmax از سوله به ابعاد 15*36

مدل-سه-بعدی-3dmax-از-سوله-به-ابعاد-15*36فایلهای سه بعدی واقعی 3dmaxو اتوکدو 3ds از سوله با دهانه 15/75 و طول 36 متر ( 6 دهنه و 7 قاب سوله) به مساحت 567 متر مربع، مناسب جهت مصارف صنعتی(کارخانه وکارگاه تولیدی)،کشاورزی( گاوداری، مرغداری، انبار علوفه)،نظامی( آشیانه، زاغه، انبار)، آموزشی( کلاس، کارگاه، آزمایشگاه)،تعمیرگاه،انبارهای عمومی، و غیره.

دانلود فایل