آشنایی با صحیفه سجادیه (دوره مقدماتی) 12 ساعت کد 99506165

آشنایی با صحیفه سجادیه (دوره مقدماتی) 12 ساعت کد 99506165

آشنایی با صحیفه سجادیه (دوره مقدماتی) 12 ساعت کد 99506165

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آشنایی با صحیفه سجادیه (دوره مقدماتی) کد دوره: 99506165 مدت دوره: 12 ساعت فرمت فایل: PDF

برنامه آموزشی توجیهی راهبران قرآنی طرح اتقان 32 ساعت کد 99506908

برنامه آموزشی توجیهی راهبران قرآنی طرح اتقان 32 ساعت کد 99506908

برنامه آموزشی توجیهی راهبران قرآنی طرح اتقان 32 ساعت کد 99506908

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون برنامه آموزشی توجیهی راهبران قرآنی طرح اتقان کد دوره: 99506908 مدت دوره: 32 ساعت فرمت فایل: PDF

آشنایی با احکام اسلامی در خانواده 4 ساعت کد 91301851

آشنایی با احکام اسلامی در خانواده 4 ساعت کد 91301851

آشنایی با احکام اسلامی در خانواده 4 ساعت کد 91301851

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آشنایی با احکام اسلامی در خانواده حقوق زوج ها نسبت به هم کد دوره: 91301851 مدت دوره: 4 ساعت فرمت فایل: PDF

اصول و مبانی مدیریت در اندیشه های اسلامی 9 ساعت کد 91701665

اصول و مبانی مدیریت در اندیشه های اسلامی 9 ساعت کد 91701665

اصول و مبانی مدیریت در اندیشه های اسلامی 9 ساعت کد 91701665

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون اصول و مبانی مدیریت در اندیشه های اسلامی کد دوره: 91701665 مدت دوره: 9 ساعت فرمت فایل: PDF

آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز 20 ساعت کد 99506446

آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز 20 ساعت کد 99506446

آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز 20 ساعت کد 99506446

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون آشنایی با محتوای سند جامع تقویت و تعمیق اقامه نماز سطح پیشرفته کد دوره: 99506446 مدت دوره: 20 ساعت فرمت فایل: PDF

بررسی نیت و رابطه ی آن با اعمال در اسلام

بررسی نیت و رابطه ی آن با اعمال در اسلام

بررسی نیت و رابطه ی آن با اعمال در اسلام

بررسی نیت و رابطه ی آن با اعمال در اسلام هر عملی که انسان انجام می دهد، برای تحقق یک هدف می باشد و از ورای هر عمل، انسان نتیجه ای را جست و جو می کند. این هدف و نتیجه یا با اعمال غیرارادی انجام می پذیرد یا اعمال ارادی؛ اعمال غیرارادی مانند تنفس کردن، پلک زدن یا اعمال درونی بدن که غیرقابل مشاهده است در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

تأثیر شعایر دینی بر بهداشت روانی جوانان

تأثیر شعایر دینی بر بهداشت روانی جوانان

تأثیر شعایر دینی بر بهداشت روانی جوانان

تأثیر شعایر دینی بر بهداشت روانی جوانان با پیشرفت فنّاوری و صنعتی‌شدن جامعة انسانی و تغییرات تمدن، بر میزان اضطراب و دیگر اختلالات روانی و جسمی افزوده شده است. همگام با پیشرفت‌های جهان معاصر در تشخیص و درمان اختلالات جسمی و روانی، ابزارها و فنون مختلفی گسترش یافته‌اند که در کاهش مشکلات مختلف مؤثر بوده‌اند. درکنار همة این ابزارها و فنون تشخیصی و درمانی، از دیرباز، شعایر مذهبی و دینی، ازجمله دعا، نیایش و نماز، جایگاه خود را در آرامش و اطمینان قلبی و بهداشت روانی، حفظ نموده است. در 14 صفحه ورد قابل ویرایش