دستورالعمل تدوین و تهیه OPC

دستورالعمل تدوین و تهیه OPC

دستورالعمل تدوین و تهیه OPC

OPC (Operation Process Chart): نمودار فرآیند عملیات – این نمودار برای استقرار بسیار مهم است زیرا یک دید کلی و منظم از فرآیند تولید به دست می دهد. در این نمودار, علاوه بر ترتیب سوار کردن قطعات, کلیه عملیات و بازرسی ها در طول فرآیند تولید محصول نیز نشان داده می شود. این نمودار حاوی اطلاعاتی در مورد عملیات نمی باشد. لینک های مرتبط: دانلود فرم لیست قطعات / Part List دانلود فرم نمودار فرایندی(OPC)

فرم نمودار فرایندی(OPC)

فرم نمودار فرایندی(OPC)

فرم نمودار فرایندی(OPC)

نمودار فرآیند عملیات به زبان ساده مراحل تحقق محصول را به صورت گرافیکی و قابل درک برای عموم نشان می‌دهد این نمودار در استانداردسازی فرآیند تولید و کنترل کیفیت محصول در هر سازمانی قابل به‌کارگیری است. متاسفانه بسیاری از سازمان‌ها به جای استفاده از ابزارهای کاربردی نظیر این نمودار برای نمایش مراحل تولید از روش های پیچیده استفاده می‌نمایند به عنوان مثال به جای استفاده از این نمودار برای تشریح قدم‌های تولید از دستورالعمل تولید به‌صورت نوشتاری استفاده می‌نمایند. تعریف نمودار فرآیند عملیات :OPC نمودار فرآیند عملیات یا نمودار OPC به صورت گرافیکی و با علائم استانداردی عملیات تحقق محصول و فرآیندهای ساخت آن را تشریح می‌نماید. مزایای به‌کارگیری نمودار OPC قابل درک برای عموم کارکنان شناخت سریع قدم‌های مراحل تحقق محصول یا خدمات کاربرد نمودار OPC استانداردسازی فرآیندهای تولید و کنترل کیفیت