مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات

مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات

مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات

مهندسي مجدد منابع انساني از طريق فناوري اطلاعات يکي از ويژگيهاي محيط امروزي افزايش سطوح رقابت است .موسساتي که خواهان افزايش سهم بازار خود و کسب سود و منافع هستند بايد خود را با تغييرات محيط موجود وفق دهند . از اين رو تغييرات بسياري در روشهاي کسب و کار در حال شکل گيري است . در 11 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی تأثیر نظریه سیستمی مدیریت بر کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان

بررسی تأثیر نظریه سیستمی مدیریت بر کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان

بررسی تأثیر نظریه سیستمی مدیریت بر کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان

پروژه کارشناسی بررسی تأثیر نظریه سیستمی مدیریت بر کارایی و اثربخشی کارکنان در سازمان مدیران‌ همواره‌ سعی‌ دارند با بهره‌گیری‌ از تجارب‌ علمی، کارایی‌ و اثربخشی‌ سازمان‌ را افزایش‌ دهند. بهبود و بازسازی‌ سازمان‌ فرآیندی‌ است‌ که‌ از طریق‌ آن‌ دانش‌ و عملکردهای‌ علوم‌ رفتاری‌ برای‌ کمک‌ به‌ اثربخشی‌ بیشتر، مورد استفاده‌ قرار می‌گیرند. کارایی‌ به‌ معنای‌ کمترین‌ زمان‌ یا انرژی‌ مصرفی‌ برای‌ بیشترین‌ کاری‌ که‌ انجام‌ شده‌ است. سطح‌ افزایش‌ کارایی‌ مستقیماً‌ به‌دست‌ مدیران‌ سپرده‌ شده‌ است. سازمانهای‌ بزرگ‌ امروزه‌ برای‌ افزایش‌ کارایی‌ اقدام‌ به‌ تاسیس‌ نهادهای‌ دانشگاهی‌ کرده‌اند. جابه‌جایی‌ و گردش‌ شغلی‌ افراد مخصوصاً‌ اگر با ترفیع‌ همراه‌ باشد، می‌تواند بررضایت‌ شغلی‌ و در نهایت‌ افزایش‌ کارایی‌ همراه‌ شود. برای‌ ایجاد محیط‌ کار توانمند، نقش‌ مدیر در سازمان‌ بایستی‌ از چارچوب‌ ذهنی‌ و کنترل‌ به‌ محیط‌ حمایتی‌ تبدیل‌ شود که‌ در

پروژه کارشناسی مدیریت اجرایی تحلیل پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران

پروژه کارشناسی مدیریت اجرایی تحلیل پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران

پروژه کارشناسی مدیریت اجرایی   تحلیل پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران

پروژه کارشناسی مدیریت اجرایی تحلیل پژوهش های حسابداری بخش عمومی در ایران هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین سهم حسابداری بخش عمومی از تحقیقات چاپ شده در مجله های علمی – پژوهشی و شناسایی حوزه های تحقیق در آن است. همچنین این تحقیق، در پی برقراری نگرش روشن تری درباره فرصت های پژوهش در حسابداری بخش عمومی، با توجه به وضعیت محیطی حاکم بر ایران است. در این پژوهش، بر اساس روش آرشیوی و استفاده از شیوه تحلیل تم، به بررسی، طبقه بندی و تحلیل مقاله های چاپ شده در حوزه حسابداری بخش عمومی در نشریه های با رویکرد علمی – پژوهشی از سال ۱۳۷۱ تا ۱۳۹۳ پرداخته شده است. در 39 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (مطالعه تطبیقی)

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (مطالعه تطبیقی)

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (مطالعه تطبیقی)

بررسی مسائل مدیریت دولتی ایران (مطالعه تطبیقی) نظام اداری در هر کشور بدلیل ارتباط مستقیم و رو در رو با آحاد و لایه های مختلف اجتماع از اهمیت و اعـــــتبار خاصی برخوردار میباشد و به دلیل اینکه حجم عظیمی از خدمات دولت از طریق کانالها و بخش های مختلف دولتی بدست شهروندان میرسد لذا برخورداری از یک نظام اداری منسجم؛ کارآمد؛ شفاف و پاسخگو همواره از دغدغه های دولتمردان و سیاستگذاران هر جامعه ای محسوب میگردد بطوریکه دولتها سعی میکنند با مطالعات علمی و تدوین قوانین و مـقررات لازم و انجام اصلاحات اداری بر توانمندیهای نظام اداری خود افزوده و از نارضایتی های عمومی بکاهند. در 17 صفحه ورد قابل ویرایش

مباني و مفاهيم فرهنگ سازماني

مباني و مفاهيم فرهنگ سازماني

مباني و مفاهيم فرهنگ سازماني

مباني و مفاهيم فرهنگ سازماني اگر شما فرهنگ را هدايت نكنيد، فرهنگ شما را هدايت مي كند. فرهنگ به معناي ارزشهاي مشترك ميان افراد يك گروه است.اين گروه ميتواند يك خانواده، يك سازمان ويا يك كشور باشد.تاثير فرهنگ در سطح ملي، دير زماني است كه شناخته شده است. ولي واژ ه فرهنگ سازماني، واژه بسيار جواني در ادبيات مديريت است. در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری

مدیریت ارتباط با مشتری در دنیای رقابتی تجارت، موضوعی آشناتر از مشتری و ارتباط با مشتری وجود ندارد. امروزه هر سازمان و مرکز تجاری، اقتصادی، خدماتی و… را با مشتریان آنها شناسایی می کنند. در روندهای کسب و کار جدید، بدست آوردن رضایت مشتری علی الخصوص مشتریان هدف جایگاهی بسیار مهم و حیاتی را در اهداف سازمان به خود اختصاص داده است در 40 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

مديريت دانايي؛ رويكردي استراتژيك

مديريت دانايي؛ رويكردي استراتژيك

مديريت دانايي؛ رويكردي استراتژيك

مديريت دانايي؛ رويكردي استراتژيك امروزه سازمانها دريافته اند كه هيچ چيز بــــه اندازه دانايي نمي تواند آنها را در دنياي رقابتي مطلوب قرار دهد. لذا بيش از هر چيز كاركنان سازمان به عنوان صاحبان دانايي و مهمترين سرمايه سازمان مورد توجه قرار گرفته اند، و مديريت دانايي به عنوان ابزاري كه مي تواند دانايي موجود را گردآوري و نظم و پويايي بخشيده و در كل سازمان اشاعه دهد اهميت يافته است. اما تجربه بسياري از شركتها در مورد مديريت دانايي به شكست انجاميده است و اين به آن جهت است كه به مديريت دانايي به عنوان يك امر موقت زودگذر نگريسته شده است. در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

ارتباطات و نقش آن در مديريت سازمان

ارتباطات و نقش آن در مديريت سازمان

ارتباطات و نقش آن در مديريت سازمان

ارتباطات و نقش آن در مديريت سازمان اين مقاله مفاهيم و فنون ارتباط را در حوزه مديريت و سازمان مورد بررسي قرار مي‌دهد. عوامل پديدآورنده تنش در سازمان، فرآيند ارتباط و اجزاء آن، راه‌هاي ايجاد ارتباط و انواع آن، انواع ارتباطات در سازمان، روش‌هاي بهبود و ارتباطات و شناسايي و رفع موانع ارتباطي براي ايجاد محيط و ارتباطات پويا در سازمان و تنش‌زدايي مباحث اين مقاله را تشكيل مي‌دهند. در 12 صفحه ورد قابل ویرایش

موفقیت سازمان؛ وابسته خلاقیت و نوآوری

موفقیت سازمان؛ وابسته خلاقیت و نوآوری

موفقیت سازمان؛ وابسته خلاقیت و نوآوری

موفقیت سازمان؛ وابسته خلاقیت و نوآوری موفقیت سازمان؛ وابسته خلاقیت و نوآوری 3 مقدمه 3 چكيده 3 سه‌ مولفه‌ خلاقيت‌ 4 مهارتهاي‌ تفكر خلاق‌ 4 اداره‌ خلاقيت‌ 5 از خلاقيت‌ فردي‌ تا خلاقيت‌ سازماني‌ 8 ‌نتیجه گیری 10 منابع

مبانی مدیریت اسلامی

مبانی مدیریت اسلامی

مبانی مدیریت اسلامی

مبانی مدیریت اسلامی چکیده در این مقاله سعی گردیده در خصوص تئوریها و ویژگیهای مدیریت اسلامی و نقش آن در سازمان شرح داده شود و همچنین در مورد جایگاه مدیریت علوی و مدیریت نبوی در مدیریت اسلامی توضیحاتی ارائه گردد و نکات مورد نیاز در تصمیم گیری ها با دیدگاه مدیریت اسلامی، مدیریت علوی و مدیریت نبوی بیان گردد. مقاله در 10 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.