استراتژی های کاهش هزینه برای پیمانکاران

استراتژی های کاهش هزینه برای پیمانکاران

استراتژی های کاهش هزینه برای پیمانکاران

این پرزنتیشن (ارائه) ترجمه مدرکی به عنوان cost reduction strategies است که توسط ; Steven D. Davis که Director—Construction Risk Services McGriff Seibels & Williams ارائه شده است و بیان رویکردها و استراتژی هایی برای پیمانکاران جهت کاهش هزینه ها پرداخته است.

Earned Value Management Project جزوه روش محاسبه ارزش کسب شده پروژه

Earned Value Management Project جزوه روش محاسبه ارزش کسب شده پروژه

Earned Value Management Project جزوه روش محاسبه ارزش کسب شده پروژه

متداول ترین روش اندازه گیری و پیشرفت پروژه از طریق تجزیه و تحلیل مغایرت با ارزش افزوده است. Earned Value Analysis تجزیه و تحلیل انحراف از برنامه زمانبندی به مدیران پروژه امکان می دهد تا مشکلات و موانع پروژه را شناسایی و اقدامات لازم را جهت رفع موانع بعمل آورد.

شناسایی عوامل افزایش هزینه ها در پروژه های نفت و گاز

شناسایی عوامل افزایش هزینه ها در پروژه های نفت و گاز

شناسایی عوامل افزایش هزینه ها در پروژه های نفت و گاز

یکی از دغدغه های پیش روی مدیران شرکتها، شناسایی فاکتورها و عوامل افزایش هزینه ها و تعیین اولویت و ارائه راهکارهای برای کاهش هزینه ها آن است. در این مدرک سعی شده است عوامل و فاکتورهای موثر در افزایش هزینه ها (بیش از 130 عامل) در اجرای پروژه های نفت و گاز در هشت گروه ذیل شناسایی و اولویت بندی و راهکارهایی برای کنترل آنها ارائه گردد. 1- سرمایه گذاری (تامین مالی) 2- تامین کالا و خدمات 3- طراحی 4- اجرا، نصب، راه اندازی و بهره برداری 5- مدیریت پروژه (نیروی انسانی، ابزارها، سیستم ها، فرآیندها و…) 6- هزینه های دفتر مرکزی 7- بازاریابی (شرکت در مناقصات و …) 8 – سایر عوامل