تقویم مدیریتی زارا

تقویم مدیریتی زارا

تقویم مدیریتی زارا

تقویم پیشرفته مدیریتی زارا تقویم مدیریتی زارا که در قالب فایل رمزگزاری شده اکسل می باشد،بستری مناسب برای برنامه ریزی تمامی کارمندان، دانش آموزان،دانشجویان،افراد خانه دار و ….) می باشد که به دلیل حجم بالای فعالیت های روزانه نیاز به برنامه ریزی دقیق، هوشمند، آسان و کاربردی دارند. تقویم زارا قابل استفاده در تمامی رایانه های خانگی ، تبلت و موبایل ها می باشد. قابلیت ها: 1- یادداشت تمامی امور اداری و شخصی به صورت جدا از هم 2- قابلیت زمان بندی برای هر یادداشت یا برنامه ریخته شده به صورت جدا برای امور اداری و شخصی 3- محاسبه میزان ساعت برنامه ریزی شده و ساعت اجرا شده در امور اداری 4- محاسبه میزان ساعت برنامه ریزی شده یا صرف شده در امور شخصی 5-