پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری

پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری

پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری

دانلود پاورپوینت عوامل موثر بر یادگیری ۷۱ اسلاید بخشی از مطالب: برنامه ريزي عوامل اصلي در موفقيت در فرايند يادگيري: هوش توجه علاقه در صورتي كه فراگير به موضوع علاقه مند باشد يادگيري بسيار آسان است.بر عكس وقتي به موضوع علاقه اي نداشته باشد يادگيري براي او مشكلترين كارها خواهد بود………………………

بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

بررسی رابطه توانمند‌سازی با عملکرد کارکنان زندانهای خراسان شمالی

چكيده­ تحقيق: از عوامل مهم بقا و حيات سازمان‌ها، كيفيت و توانمندي نيروي انساني است که اهمَيت آن به مراتب فراتر از فناوریهای جدید، منابع مالي و مادي است. در این راستا نقش نيروي انساني كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازماني امري غير قابل انكار مي‌باشد. نيروي انساني توانمند، سازمان توانمند را بوجود مي‌آورد و سازمان توانمند محيطي است كه كاركنان در گروه­هاي مختلف، در انجام فعاليت‌ها با يكديگر همكاري مي‌كنند (عبدالهي: 1385، ص149). هدف پژوهشگر در این تحقیق بررسی رابطه توانمندسازی منابع انسانی و عملکرد آنها در زندانهاست. برای انجام این کار از جامعه آماری 143 نفری تعداد 104نفر نمونه بر اساس جدول مورگان از كاركنان زندانهای استان خراسان شمالی برای تایید یا رد فرضیه‌‌‌های تحقیق و مؤلفه‌‌‌های تأثير آموزش شغلي، تفويض اختيار، انگيزه‌هاي فردي، غني‌سازي شغل، سبك مديريت و توانمندي بر