آموزش صوتی عقد معلق و منجز

آموزش صوتی عقد معلق و منجز

آموزش صوتی عقد معلق و منجز

در این آموزش موارد ذیل بررسی می شود: تقسیم بندی عقود از حیث تنجیز و تعلیق در آثار عقد صورت های مختلف تعلیق تفاوت عقد معلق و عقد مشروط معلق علیه چیست و چه شرایطی دارد؟ اقسام تعلیق در منشا مدت زمان در تعلیق عقد اثر گذاری عقود معلق تعلیق در انحلال عقد تعلیق در ایقاعات

آموزش عقد خیاری (خیار شرط)

آموزش عقد خیاری (خیار شرط)

آموزش عقد خیاری (خیار شرط)

آموزش حقوقی خیار شرط مدت آموزش : 18 دقیقه در این آموزش می آموزید: عقد خیار شرط چیست؟ عقد لازم به چه معناست؟ شرایط و آثار عقد شرط نکات مهم در اصول قراردادنویسی در باب خیار شرط تفاوت خیار شرط و سایر خیارات قانونی این ویدیو با قراداد فی مابین سایت جیم و وبسایت www.javaheri-law.ir برای فروش درج شده است.