عیب یابی خودروهای انژکتوری

عیب یابی خودروهای انژکتوری

عیب یابی خودروهای انژکتوری

عیب یابی خودروهای انژکتوری به همراه دستور العمل رفع عیب به بررسی عیوب پر تکرار در خودرو پرداخته و بعد از آشنایی با این عیوب با دستور العمل ها می توانیم به رفع آن عیب بپردازیم، این مجموعه مناسب هر فردی که با خودرو سرکار دارد می باشد

آشنایی با سنسورهای خودروهای انژکتوری

آشنایی با سنسورهای خودروهای انژکتوری

آشنایی با سنسورهای خودروهای انژکتوری

در این کتاب با سنسورهای خودروهای انژکتور محل قرارگیری و نحوه عملکرد آن ها آشنا می شوید این کتاب دارای تصویر می باشد که کمک زیادی به آشنایی با این سنسور ها می کند ، این مجموعه برای تمام افرادی که با خودرو سروکار دارند مفید است.