اولین قسمت مجموعه‌ی «یوگا: هنر ِ زندگی» – ستون فقرات (وضعیت های نشسته)

اولین قسمت مجموعه‌ی «یوگا: هنر ِ زندگی» – ستون فقرات (وضعیت های نشسته)

اولین قسمت مجموعه‌ی «یوگا: هنر ِ زندگی» – ستون فقرات (وضعیت های نشسته)

«مجموعه آموزشی/مستند ِ یوگا: هنر ِ زندگی» فصل اول مجموعه «یوگا: هنر زندگی» که در شهر های مختلف جنوبِ کشور ِ هند توسط این جانب {سینا سیاوشان } فیلمبرداری و ساخته شده از قسمت (Episode) های مختلف با موضوعاتی تئوریک و پایه ای همچون تاریخچه ، اصول و فلسفه یوگا، موسیقی و اصوات درمانی و نیز تمریناتِ عملیِ کاربردی در جهت ِ تقویت و ترمیمِ ستون فقرات ، افزایشِ انعطاف و دامنه حرکت ِ مفاصل و عضلاتِ لگن خاصره، تقویتِ مفاصلِ مهم همچون مچ دست ها، پاها و زانو و شانه ها و گردن تشکیل شده‌است. در این مجموعه علاوه بر تمرینات ِعملی و توضیحات ِ تئوری، تجربیات ِ مربیان و اساتید ِ سبک های مختلف ِ یوگا همچون کندالینی، آشتانگا و هاتایوگا در شهر های مختلف ِ هندوستان در قالب ِ مصاحبه و