شناخت و تقویت قدرتهای مدیومی

شناخت و تقویت قدرتهای مدیومی

شناخت و تقویت قدرتهای مدیومی

شناخت و تقویت قدرتهای مدیومی نویسنده: فرامرز ملاحسین تهرانی ناشر: ناشرمولف صفحه : 110 صفحه موضوع : ماورالطبیعه شابک : 5-8087-04-600-978 کتاب شناخت و تقویت قدرتهای مدیومی (معرفت الروح)، به بازتعریفی از مباحث علوم روحی در شاخه مدیومی و قدرتهای واسطه گری میان دنیای روح و دنیای ماده میپردازد. یکی از مباحث محبوب برای علاقمندان علوم روحی، آگاهی از ظرفیتهای مدیومی در خویش است و

خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا رسیدن به منزلگاه ابدی

خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا رسیدن به منزلگاه ابدی

خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا رسیدن به منزلگاه ابدی

خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا رسیدن به منزلگاه ابدی کتاب خاطرات یک روح مشروح گفتگوی یک مدیوم با روحی متعالی است که از نحوه و چگونگی قبض جان و رسیدن ایشان به منزلگاه ابدی با بیانی بسیار شیوا و آموزنده اطلاعاتی ارزشمند از جهان غیب ارائه می دهد. اثر: فرامرز ملاحسین طهرانی اشعار کتاب: ف.م.طهرانی (ناجی) 236 صفحه