قواعد فقه ۲

قواعد فقه ۲

قواعد فقه ۲

«جزوه تایپ شده» قواعد فقه 2 نگارش توسط : سرکارخانم الهام احمدی دکتر ساجده اسلامی فرهیخته گرامی، ضمن تشکر از احترام به حقوق ناشر، مجددا تاکید می نماید هرگونه انتشار غیرمجاز (در اختیار دیگران قراردادن) جزوات، شرعا حـــرام است.