قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی

قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی

قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع شبکه های اجتماعی شامل 29 اسلاید متفاوت در زمینه شبکه های اجتماعی ، موبایل ، فضای مجازی ، اینترنت و … است که قابل ویرایش می باشد . اسلاید ها با طراحی شیک و خلاقانه ای آماده شده است و تصاویر و آیکون های استفاده شده در محصول از کیفیت بالایی برخوردار هستند . تعداد اسلاید : 29 فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع تاریخ اسلام

قالب پاور پوینت با موضوع تاریخ اسلام

قالب پاور پوینت با موضوع تاریخ اسلام

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع تاریخ اسلام توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع تاریخ اسلام شامل 25 اسلاید متفاوت با طراحی خلاقانه و زیبا می باشد . فایل پاور پوینت قابل ویرایش بوده و می توان در پایان نامه ، مقاله و … از آن استفاده کرد . تعداد اسلاید : 25 فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع دیابت

قالب پاور پوینت با موضوع دیابت

قالب پاور پوینت با موضوع دیابت

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع دیابت توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع دیابت شامل ۳۷ اسلاید می باشد که محتوای فایل شامل تصاویر ، پس زمینه ، انواع آیکون با کیفیت مرتبط با دیابت ، خون و … می باشد . فایل پاور پوینت قابل ویرایش بوده و قابل استفاده در جلسات دفاع ، پروژه ها ، پایان نامه ها و … می باشد . تعداد اسلاید : ۳۷ فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع بهداشت دندان

قالب پاور پوینت با موضوع بهداشت دندان

قالب پاور پوینت با موضوع بهداشت دندان

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع بهداشت دندان توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع بهداشت دندان شامل ۲۵ اسلاید می باشد که محتوای فایل شامل تصاویر ، پس زمینه ، انواع آیکون با کیفیت مرتبط با دندانپزشکی ، دندان ، مسواک و … می باشد . فایل پاور پوینت قابل ویرایش بوده و قابل استفاده در جلسات دفاع ، پروژه ها ، پایان نامه ها و … می باشد . تعداد اسلاید : ۲۵ فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی

قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی

قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع رژیم غذایی شامل ۲۸ اسلاید می باشد . فایل مربوطه شامل انواع تصاویر ، پس زمینه ، آیکون و … مرتبط با رژیم غذایی ، علوم تغذیه ، دکتر تغذیه و … می باشد که از کیفیت بالایی برخوردار است . فایل پاور پوینت قابل ویرایش بوده و قابل استفاده در جلسات دفاع ، پروژه ها ، پایان نامه ها و … می باشد . تعداد اسلاید : ۲۸ فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع کلینیک حیوانات خانگی

قالب پاور پوینت با موضوع کلینیک حیوانات خانگی

قالب پاور پوینت با موضوع کلینیک حیوانات خانگی

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع کلینیک حیوانات خانگی توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع کلینیک حیوانات خانگی شامل ۲۶ اسلاید متفاوت در زمینه حیوانات خانگی ، دامپزشکی ، گربه ، سگ و … است که قابل ویرایش می باشد . اسلاید ها با طراحی شیک و خلاقانه ای آماده شده است و تصاویر و آیکون های استفاده شده در محصول از کیفیت بالایی برخوردار هستند . تعداد اسلاید : ۲۶ فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت

قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت

قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع بحران نفت از ۳۲ اسلاید تشکیل شده است . محتوای اسلاید ها در زمینه نفت ، بحران نفت ، اسکله های نفتی و … می باشد . تصاویر ، پس زمینه ها و آیکون های مورد استفاده در فایل پاور پوینت از کیفیت بالایی برخوردار هستند و با سلیقه و خلاقیت خاصی مورد استفاده قرار گرفته اند . از این قالب پاور پوینت را می توان در جلسات دفاع ، پروژه ها ، مقالات و … استفاده کرد . تعداد اسلاید : ۳۲ فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی

قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی

قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع مرکز روان درمانی از۱۴ اسلاید تشکیل شده است . محتوای اسلاید ها در زمینه مشاوره ، روان درمانی و … می باشد . تصاویر ، پس زمینه ها و آیکون های مورد استفاده در فایل پاور پوینت از کیفیت بالایی برخوردار هستند و با سلیقه و خلاقیت خاصی مورد استفاده قرار گرفته اند . تعداد اسلاید : ۱۴ فرمت فایل : PPT

قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون

قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون

قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون

عنوان : قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون توضیحات : قالب پاور پوینت با موضوع واکسن و واکسیناسیون از ۲۹ اسلاید تشکیل شده است . محتوای اسلاید ها در زمینه واکسن ، واکسیناسیون ، پزشکی و … می باشد . تصاویر ، پس زمینه ها و آیکون های مورد استفاده در فایل پاور پوینت از کیفیت بالایی برخوردار هستند و با سلیقه و خلاقیت خاصی مورد استفاده قرار گرفته اند . تعداد اسلاید : ۲۹ فرمت فایل : PPT