مجموعه فیلم های کوتاه آموزشی و مفرح کلاسی (سری اول)

مجموعه فیلم های کوتاه آموزشی و مفرح کلاسی (سری اول)

مجموعه فیلم های کوتاه آموزشی و مفرح کلاسی (سری اول)

مجموعه فیلم های کوتاه آموزشی و مفرح کلاسی (سری اول) مجموعه عالی برای استفاده کلاس درس برای ایجاد تنوع و رفع خستگی در کلاس این فایل حدود 50 فیلم کوتاه آموزشی ، سرگرمی ، طنز و… وجود دارد. *** برای کلاس عالیه ***