پاورپوینت فلسفه 2 دوازدهم | بخش 2: پیرامون خدا و عقل (درس 5 و 6)

پاورپوینت فلسفه 2 دوازدهم | بخش 2: پیرامون خدا و عقل (درس 5 و 6)

پاورپوینت فلسفه 2 دوازدهم | بخش 2: پیرامون خدا و عقل (درس 5 و 6)

سلام، درس فلسفه از دروس مهم علوم انسانی است که به سبب سنگینی مطالب ، نامفهوم بودن و … به سخت ترین دروس آن هم تعلق می گیرد. ما در اینجا تلاش کرده ایم با استفاده از پاورپوینت این سختی را به حداقل کاهش دهیم. این محتوا از صفحه 29 تا صفحه 50 کتاب را پوشش می دهد. شامل مباحث: * بخش 2: پیرامون خدا و عقل + درس 5: خدا در فلسفه (1) – مقدمه – دورۀ یونان باستان – دورۀ جدید اروپا – خدا و معناداری زندگی + درس 6: خدا در فلسفه (2) – روش فلسفی – بیان «فارابی» – بیان «ابن سینا» – بیان «ملاصدرا»

آزمون نوبت اول فلسفه دوازدهم (از درس 1 تا 6)

آزمون نوبت اول فلسفه دوازدهم (از درس 1 تا 6)

آزمون نوبت اول فلسفه دوازدهم (از درس 1 تا 6)

مباحث: بخش 1: پیرامون واقعیت و هستی درس 1: هستی و چیستی درس 2: جهان ممکنات درس 3: جهان علّی و معلولی درس 4: کدام تصویر از جهان؟ بخش 2: پیرامون خدا و عقل درس 5: خدا در فلسفه (1) درس 6: خدا در فلسفه (2) تعداد سوالات – 5 سوال کوتاه پاسخ – 13 سوال تستی – 5 سوال ص*غ – 2 سوال جورکردنی – 5 سوال تشریحی سوالات بهمراه پاسخنامه تشریحی می باشند! فرمت سوالات PDF می باشد.

فلسفه پایه دوازدهم بخش اول: پیرامون واقعیت و هستی

فلسفه پایه دوازدهم بخش اول: پیرامون واقعیت و هستی

فلسفه پایه دوازدهم بخش اول: پیرامون واقعیت و هستی

سلام، درس فلسفه از دروس مهم علوم انسانی است که به سبب سنگینی مطالب ، نامفهوم بودن و … به سخت ترین دروس آن هم تعلق می گیرد. ما در اینجا تلاش کرده ایم با استفاده از پاورپوینت این سختی را به حداقل کاهش دهیم. بطور کلی استفاده از پاورپوینت در هر زمینه آموزشی ، باعث تحول در عرصۀ یادگیری و باعث پیشرفت نظام آموزشی است. ما نیز از ابزار های مختلفی در پاورپوینت استفاده کردیم تا بتوانیم آموزش را راحت تر کنیم. این قسمت به آموزش بخش 1 فلسفه پایه دوازدهم تعلق دارد، بخشی که خود شامل 4 درس می شود.