پاکسازی هفت چاکراه و مراقبه

پاکسازی هفت چاکراه و مراقبه

پاکسازی هفت چاکراه و مراقبه

چاکراها چه هستند؟ چاکرای اول چاکرای اول یا چاکرای تکیه گاه (چاکرای ریشه یا پایه ستون فقرات، مولادهارا (Base chakra – Muladhara – Root chakra) محل ورود پرانا یا انرژی حیاتی است. طیف رنگیِ مربوط به این چاکرا قرمز است که نشانه زندگی، قدرت و نیروی جسمانی است. این رنگ روی کم خونی و فقر غذایی اثر خوبی دارد و ارتعاشاتِ تقویت کننده و درمان کننده دارد. اگر چاکرای اول باز باشد و هماهنگ کار کند، رابطه جسمانی و عمیق را با «زمین» تجربه می کنید و زندگی بارور است. انرژی حیاتی سالم خواهد بود. به زندگی وجودتان عمق خواهید داد. ویژگی های زندگی تان دارای موفقیت، استحکام و قوت درونی خواهید بود. اگر چاکرای اول درست کار نکند و یا نامتعادل شود، افکار و اعمال تان عمدتا حول محور مالکیتهای

سابنیمینال فعال سازی چشم سوم (آجنا )

سابنیمینال فعال سازی چشم سوم (آجنا )

سابنیمینال فعال سازی چشم سوم (آجنا )

فایل صوتی خودهیپنوتیزم و سابلیمینال فعالسازی چشم سوم، افزایش سطح هوشیاری و حضور کامل در لحظه، افزایش الهامات و دریافتهای ذهنی، فعالسازی قابلیتهای ویژه وجود انسان. .. . . . فعال سازی چشم سوم,چاکراه چشم سوم,فعالسازی چاکراه چشم سوم,فعال سازی چاکراه آجنا