فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.34

فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.34

فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.34

☆ برای اولین بار در جهان ☆ با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد. برای نصب کافی است فایل را با استفاده از نرم‌افزار Notify and Fitness for Mi band نصب کرده و زبان Mi band خود را در منوی ابزار ها (Tools) نرم‌افزار روی عربی (Arabic) تنظیم کنید. ■ توجه کنید که باید فقط نسخه سازگار با ورژن دستگاه خودتان را نصب کنید. در غیر این صورت هرگونه خرابی دستگاه بر عهده خودتان است. ■ هر گونه کپی برداری یا تکثیر بدون کسب اجازه از صاحب این فایل، از نظر شرعی و قانونی مجاز نبوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. ■ برای درخواست نسخه مناسب دستگاهتان (اگر برای فروش موجود نیست) می‌توانید به قسمت پشتیبانی مراجعه کرده و درخواست خود

فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.48

فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.48

فارسی ساز Mi band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.48

☆ برای اولین بار در جهان ☆ با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد. برای نصب کافی است فایل را با استفاده از نرم‌افزار Notify and Fitness for Mi band نصب کرده و زبان Mi band خود را در منوی ابزار ها (Tools) نرم‌افزار روی عربی (Arabic) تنظیم کنید. ■ توجه کنید که باید فقط نسخه سازگار با ورژن دستگاه خودتان را نصب کنید. در غیر این صورت هرگونه خرابی دستگاه بر عهده خودتان است. ■ هر گونه کپی برداری یا تکثیر بدون کسب اجازه از صاحب این فایل، از نظر شرعی و قانونی مجاز نبوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. ■ برای درخواست نسخه مناسب دستگاهتان (اگر برای فروش موجود نیست) می‌توانید به قسمت پشتیبانی مراجعه کرده و درخواست خود را ارسال

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.42

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.42

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.42

☆ برای اولین بار در جهان ☆ با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد. برای نصب کافی است فایل را با استفاده از نرم‌افزار Notify and Fitness for Mi band نصب کرده و زبان Mi band خود را در منوی ابزار ها (Tools) نرم‌افزار روی عربی (Arabic) تنظیم کنید. ■ توجه کنید که باید فقط نسخه سازگار با ورژن دستگاه خودتان را نصب کنید. در غیر این صورت هرگونه خرابی دستگاه بر عهده خودتان است. ■ هر گونه کپی برداری یا تکثیر بدون کسب اجازه از صاحب این فایل، از نظر شرعی و قانونی مجاز نبوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. ■ برای درخواست نسخه مناسب دستگاهتان (اگر برای فروش موجود نیست) می‌توانید به قسمت پشتیبانی مراجعه کرده و درخواست خود را ارسال

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.58 و 1.0.9.66

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.58 و 1.0.9.66

فارسی ساز Mi Band 4 مناسب برای ورژن 1.0.9.58 و 1.0.9.66

☆ برای اولین بار در جهان ☆ با نصب این فارسی ساز تمام منو ها و متون دستگاه Mi band 4 شما فارسی خواهند شد. برای نصب کافی است فایل را با استفاده از نرم‌افزار Notify and Fitness for Mi band نصب کرده و زبان Mi band خود را در منوی ابزار ها (Tools) نرم‌افزار روی عربی (Arabic) تنظیم کنید. ■ توجه کنید که باید فقط نسخه سازگار با ورژن دستگاه خودتان را نصب کنید. در غیر این صورت هرگونه خرابی دستگاه بر عهده خودتان است. ■ هر گونه کپی برداری یا تکثیر بدون کسب اجازه از صاحب این فایل، از نظر شرعی و قانونی مجاز نبوده و پیگرد قانونی خواهد داشت. ■ برای درخواست نسخه مناسب دستگاهتان (اگر برای فروش موجود نیست) می‌توانید به قسمت پشتیبانی مراجعه کرده و درخواست خود را ارسال