کاربرد چوب در نظام شهری معاصر

کاربرد چوب در نظام شهری معاصر

کاربرد چوب در نظام شهری معاصر

کاربرد چوب در نظام شهری معاصر چوب، یکی از بهترین و سودمندترین مواد خام در طبیعت است كه تاثیر بسزایی در پیشرفت ساخت و ساز داشته‌است. از جمله موارد استفاده از چوب، در صنایع دستی و در هنرهایی مانند منبت، معرق و گره سازی است. چوب ابتدا ماده‌ای حیاتی برای ساخت ابزارهای اولیه، خانه و قایق برای حرکت در رودها بود. در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

پروژه کارشناسی بافت فرسوده شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر

پروژه کارشناسی بافت فرسوده شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر

پروژه کارشناسی بافت فرسوده شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر

پروژه کارشناسی بافت فرسوده شهری با تاکید بر توسعه پایدار شهر نمونه موردی: محله پیرمادر شهر اردبیل در 4 فصل و 106 صفحه ورد قابل ویرایش

بررسی نقش و نگارهای سقانفارهای مازندران و بابل

بررسی نقش و نگارهای سقانفارهای مازندران و بابل

بررسی نقش و نگارهای سقانفارهای مازندران و بابل

بررسی نقش و نگارهای سقانفارهای مازندران و بابل سقانفارها، سازه ای چوبی، زیبا و حیرت انگیز از فرهنگی کهن را در خود جای داده اند که در مناطق مختلف مازندران و در کنار تکایا به وفور به چشم می خورند. طبیعتاً در زادبومی که آب مهمترین مسأله برای سکنی گزیدن آن به شمار می رود، آیین مردمان آن نیز با مراسم و آداب طلب آب از ایزدِ حامی مشغله های معیشتی، رابطه تنگاتنگی دارد. در ایران از کهنترین زمان تا به امروز، به خاطر شغل عمده سکنه این فلات که همانا برزیگری، دامداری و زراعت است، آب اهمیت ویژه ای داشته و همواره مورد احترام مردمان آن بوده است. در 15 صفحه ورد قابل ویرایش

کاربرد هندسه در معماری سنتی و مسجدهای ایران

کاربرد هندسه در معماری سنتی و مسجدهای ایران

کاربرد هندسه در معماری سنتی و مسجدهای ایران

کاربرد هندسه در معماری سنتی و مسجدهای ایران چکیده با نگاهی گذرا به معماری و آثار فاخر دوره های پیشین، می توان نمود و تجلی هندسه را در آن ها مشاهده کرد چرا که هندسه همانند یک ابزار و دانش در ایجاد فضا، القاء کننده ارتباطات اجزا با هم، یکپارچگی و احساسات خلق کننده اثر است. در 14 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

طراحی مدرسه بر اساس اقلیم تبریز

طراحی مدرسه بر اساس اقلیم تبریز

طراحی مدرسه بر اساس اقلیم تبریز

طراحی مدرسه بر اساس اقلیم تبریز تعریف معماری در فرهنگ لغت عبارت است از: هنر و علم طراحی و بنای ساختمان‎ها. معماری به عنوان اجتماعي‌ترين هنر بشري با فضای اطراف انسان مرتبط است. حضور فضا، بنا و شهر از گذشته تا امروز و در آينده، لحظه‌اي از زندگي روزمره آدميان غايب نبوده و نخواهد بود. شهرها پر از ساختمان‎هایی هستند که با استفاده از هنر و مهارت‎های علمی و ریاضی طراحی شده‎اند. این مهارت‎ها در ترکیب با هم عناصر زیبایی‎شناسی نامیده‎ می‎شوند. اصول زیبایی‎شناسی برگرفته از هنر، علم و ریاضیات در طراحی معماری مورد استفاده قرار می‎گیرند، مثل کاربرد خط، شکل، فضا، نور و رنگ برای ايجاد یک الگو، توازن، ریتم، کنتراست و وحدت. مقاله در 27 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

طراحی الگوي مدیریت هزینه در پروژه هاي عمرانی

طراحی الگوي مدیریت هزینه در پروژه هاي عمرانی

طراحی الگوي مدیریت هزینه در پروژه هاي عمرانی

طراحی الگوي مدیریت هزینه در پروژه هاي عمرانی یکی از مسائل بسیار مهم در مدیریت پروژه هاي عمرانی، مدیریت هزینه ي پروژه میباشد . امروزه مسئله ي مدیریت هزینه جامع وصحیح پروژه شامل برنامه ریزي منابع، برآورد هزینه ها، بودجه بندي و کنترل هزینه به یکی از دغدغه هاي اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل گردیده است که پروژه هاي عمرانی را نیز شامل میشود. پروژه هاي عمرانی با توجه به اینکه قسمت اعظمی از بودجه هاي سالیانه ي کشور را بخود اختصاص میدهند، شاید بتوان گفت جزء مهمترین قسمتهاي برنامه پنج ساله چهارم کشور میباشند که میبایست با مدیریت صحیح هزینه مطابق با بودجه ي مصوب و زمانبندي شده به اتمام برسند . مقاله در

پيشگامان کانستراکتيويسم

پيشگامان کانستراکتيويسم

پيشگامان کانستراکتيويسم

پيشگامان کانستراکتيويسم ولاد ي م ي ر تاتل ي ن يکی از پيشــگامان اين سبک وقتی در ۱۹/۳ پيکـاسو را ملاقـــــــات می کرد برخی از نقش های چســباندنی را هـــم ديد . او پس از بازگشت به مسکو ، نقشهای چـــسباندنی برجسته ای ساخت ، که وجه تــمـايزشان با کار پيکاسو اين بود که وی هرگونه موضــوع غالب شبيه سازی و اشيای قابل تشخيـــــص را از آنها حذف کرده بود . ترکيــــب بنـدی تاتلين تماماً انتزاعی و در نوع خود ، نخستين بودند . مقاله در 4 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

معماری پاگودا

معماری پاگودا

معماری پاگودا

معماری پاگودا سرزمین چین در دورترین قسمت شرقی آسیا قرار گرفته و از هندوستان بوسیله کوهستانهای بلند جدا گردیده است. حاصلخیزترین بخش چین در نواحی جلگه ای آن بیشتـر در شمال شرقی قرار گرفته و مناطق مسکونی و پر جمعیت آن را به وجود آورده است. چینی ها از نژاد مغول بوده و از جمله اقوام نادری هستند که از همان ابتدا در سرزمین خود ساکن بوده اند و سرزمین خود را به جای چین “ تی ین هو ” یعنی زیر آسمانها نام نهاده اند. مقاله در 16 صفحه ورد قابل ویرایش می باشد.

مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی

مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی

مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی

مدیریت هزینه در پروژه های عمرانی چکیده امروزه مسئله ي مدیریت هزینه جامع وصحیح پروژه شامل برنامه ریزي منابع ، برآورد هزینه ها ، بودجه بندي و کنترل هزینه به یکی از دغدغه هاي اصلی متولیان و دست اندرکاران پروژه ها تبدیل گردیده است که پروژه هاي عمرانی را نیز شامل میشود. پروژه هاي عمرانی با توجه به اینکه قسمت اعظمی از بودجه هاي سالیانه ي کشور را بخود اختصاص میدهند، شاید بتوان گفت جزء مهمترین قسمتهاي برنامه پنج ساله چهارم کشور میباشند. پروژه های عمرانی میبایست با مدیریت صحیح هزینه مطابق با بودجه مصوب و زمانبندي شده به اتمام برسند . بدیهی است، استفاده از الگوي صحیحی براي مدیریت هزینه در پروژه هاي عمرانی، جزء خواسته ها و نیازهاي اساسی مدیران پروژه در کشور میباشد و این مهم بیش از