ارتباط بهتر با فرزندان(ویژه مطالعه والدین)

  ارتباط بهتر با فرزندان(ویژه مطالعه والدین)

  ارتباط بهتر با فرزندان(ویژه مطالعه والدین)

  پــدر و مــادر بــودن کار دشــواری اســت و والــد بــودن را میتــوان کمــک بــه فرزنــدان بــرای کســب تجربیــات متفــاوت در دنیــای پیچیــده امــروزی و قــرار دادن ابزارهایــی در اختیــار او بــرای یادگیــری از ایــن تجــارب تعریــف کــرد. مــا بهعنــوان والدیــن، از ســال های ابتدایــی زندگــی فرزندانمــان دنیــای آنهــا هســتیم و میتوانیــم بــر اعمــال و تصمیمــات آنهــا تأثیــر بگذاریــم. بــا آنهــا همــراه هســتیم، و…

تکنولوژی آموزش (پیوند روابط عمومی و رسانه)

  تکنولوژی آموزش (پیوند روابط عمومی و رسانه)

  تکنولوژی آموزش (پیوند روابط عمومی و رسانه)

  دانشجویان و کاربران گرامی،فایل پاورپوینت که در اختیارتان قرار می گیرد،شامل مطالب کاملی از تکنولوژی آموزش (پیوند روابط عمومی و رسانه) است.شما میتوانید فایل را به صورت zip دانلود کنید.
   
   

  نوع فایل
  PowerPoint + zip

  تعداد اسلاید
  43

  تهیه کننده
  payvandfile

  دسته بندی
  فایل دانشگاهی

بررسی علل افت تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره اول متوسطه شهرستان خوی

دانلود پاورپوینت درباره تیم و گروه از کتاب رفتار سازمانی اثر مورهد گریفین

  دانلود پاورپوینت درباره تیم و گروه از کتاب رفتار سازمانی اثر مورهد گریفین

  دانلود پاورپوینت درباره تیم و گروه از کتاب رفتار سازمانی اثر مورهد گریفین

  پاورپوینت رشته مدیریت درس مدیریت سازمان ها در 46 اسلاید با فهرست مطالب زیر اماده ارائه کلاسی در اسلایدهای شکیل و اماده از کتاب رفتار سازمانی اثر مورهد گریفین
  تعریف گروه
  تعریف گروه از دیدگاه روانشناختی
  شاخصهای چهار گانه جامعه شناختی گروه:
  مراحل تکامل گروه
  الگوی پنج مرحله ای تکامل گروه:
  تعریف گروههای رسمی و غیر رسمی
  گروه های رسمی
  1-گروه فرماندهی(گرداننده، کارکردی)
  2-گروه کار
  3-گروه پروژه
  4-انواع شوراها
  گروه های غیر رسمی
  1-گروه…

پاورپوینت ابزارهای مالی متعارف (سنتی) / بخش دوم کتاب بازار سرمایه اسلامی (1) سید عباس موسویان

فلسفه اخلاق با تاکید بر مباحث تربیتی 16 ساعت کد 92503423

فلسفه اخلاق با تاکید بر مباحث تربیتی 16 ساعت کد 92503423

فلسفه اخلاق با تاکید بر مباحث تربیتی 16 ساعت کد 92503423

دوره ضمن خدمت غیر حضوری ویژه فرهنگیان دوره آموزشی آزمون فلسفه اخلاق با تاکید بر مباحث تربیتی کد دوره: 92503423 مدت دوره: 16 ساعت فرمت فایل: PDF