پاورپوینت درمورد پنجره های دو جداره (بهینه سازی مصرف سوخت)

پاورپوینت درمورد پنجره های دو جداره (بهینه سازی مصرف سوخت)

پاورپوینت-درمورد-پنجره-های-دو-جداره-(بهینه-سازی-مصرف-سوخت)مشخصات فایل

عنوان: پاورپوینت درمورد پنجره های دو جداره

قالب بندی: پاورپوینت

تعداد اسلاید: 20

محتویات

توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

مراحل اصلی شامل

توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

شیشه دو جداره

مزایای شیشه های دو جداره

صرفه جویی در پنجره ها

دو جداره كردن

جلوگيري از تلفات حرارتي پنجره‌ها

پر کردن با گاز

عايق‌هاي ويژه پنجره

مزایای شیشه های دو جداره

قسمتی از پاورپوینت

توضیحاتی پیرامون قوانین و مقررات اجرایی

žسازنده ساختمان مسئولیت صحت انجام كلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید .
žهمچنین سازنده ساختمان مكلف است پس از پایان كار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی كه اجرا شده یعنی “نقشه‌های چون‌ساخت” اعم از معماری، سازه‌ای و تاسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضا و اخذ تایید ناظر (ناظران) یك نسخه از آنها را تحویل مالك و یك نسخه هم به شهرداری مربوط تحویل نماید.
žناظران مكلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی كه تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت كرده و در پایان كار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارك فوق، گواهی نمایند .
žناظران در پایان هریك از مراحل اصلی كار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند كه در این مراحل گزارش ناظر باید وضعیت ساختمان را از نظر اجرای مباحث بیست‌گانه مقررات ملی ساختمان دربرگیرد.

شیشه دو جداره
žشیشه های دوجداره از دو یا چند لایه شیشه تشکیل می شوند که توسط قاب آلومینیومی (اسپیسر) که بصورت یک تکه در محیط پیرامون شیشه ها قرار گرفته ، از یکدیگر فاصله پیدا می کنند.
و . . .

دانلود فایل